Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Карибски басейн Карта на света
Търсене
Салвадор 

Република Ел Салвадор

Страната има площ 21 040 кв. км. Граничи (в км) с Хондурас - 341, Гватемала - 203, и има брегова линия 341 км. Централните части са заети от вулканично плато със средна височина 600-700 м и с две вулканични вериги с най-активен вулкан - Исалко (1 885 м) и най-висок връх Санта Ана (2 381 м). Северните части са заети от тектонска долина по която тече река Лемпа.

Климат - тропичен, пасатен. Средните месечни температури са 21-22 градуса Сº. Валежи - от 600-700 мм в долината на Лемпа до 1500-2500 мм в планините. По склоновете на планините са се съхранили дъбови и борови гори, а в долините - тропическа растителност.

Население - 6 430 хил. жит. Гъстота - 305.6 жит. на кв. км. Естествен прираст - 31. Средна продължителност на живота - мъже - 66 г., жени - 71 г.

Етнически състав - салвадорци (главно метиси, бели - 8 %) - 96.1 %, индианци - 3.2 % (от тях пипили - 91.0 %, други - 9.0 %), други - 0.7 %.

Официален език - испански, салвадорски диалект на испанския.

Конфесионален състав - християни - 98.8 % (от тях католици - 78.4 %, протестанти - 21.6 %), други - 1.2 %. Извън страната (главно в САЩ, Хондурас и Гватемала) живеят над 200 хил. салвадорци. Градско население - 47 %.

Столица - Сан Салвадор (1 600 хил. ж.). Други градове - Санта Ана (240 хил. ж.), Сан Мигел (200 хил. ж.), Чалатенанго, Ла Унион.

Административно деление - 14 департамента.

По-важни исторически събития и дати - VII в. - в състава на империята Мая; Х в. - в империята на ацтеките; 1521 г. - поява на испанските завоеватели; 1525 г. - колония на Испания. Основан е град Сан Салвадор; 1560 г. - влиза в състава на генерал-капитанство Гватемала; 15 септември 1821 г. - провъзгласена е независимостта на Салвадор. 1823-1838 г. - към Централноамериканската федерация; 1931-1932 г. - военен преврат и неуспешно селско народно въстание, начело с Фарабундо Марти; 1969 г. - военен конфликт с Хондурас; 1970-1980 г. - редица военни преврати, диктаторски режими и гражданска война; 1992 г. - демократично мирно съглашение за регулиране на положението в Салвадор.

Държавно устройство - унитарна република. Глава на държавата и правителството - президент, избиран на 5 години. Висш законодателен орган - Законодателна асамблея от 84 депутата, избирани за 3 години.

Парична единица - салвадорски колон (С) = 100 сентавос

Стопанство - динамично развиваща се аграрна страна. Основа на икономиката - производство и преработка на селскостопанска продукция. Обработват се 30 % от територията на страната от 40 % от активното население. Значителна част от това население не притежава собствена земя за обработване (на 90 % от селското население се падат само 4 % от земята). Отглежда се кафе (3-о място в Латинска Америка), памук, захарна тръстика, царевица, ориз, цитруси, индиго, тютюн, какао. Развъжда се едър рогат добитък и свине. Промишлеността е представена главно от текстилна, обувна и хранително-вкусова. Има голям нефтопреработващ, металургичен, целулозен и циментов завод.

Транспорт - шосета - 10 хил. км, от които 2 хил. км са асфалтирани (в това число 307 км от Панамериканското шосе), ж.п. линии - около 602 км. Главни морски пристанища - Ла Унион, Акахутла.

Туризъм - международният туризъм се развива бързо - 750 хил. туристи.

От София до Сан Салвадор - 10 725 км


Национален флаг на Република Ел Салвадор Национален герб на Република Ел Салвадор

форум на пътешественика
2 мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.