Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Карибски басейн Карта на света
Търсене
Монтсерат 

Монтсерат

Владение на Великобритания с площ 102 кв. км, разположено на едноименния остров. Бреговата линия е 43 км. Островът е планински от вулканичен произход, с най-висока точка вулканът Шанс Пик - 914 м.

Климат - тропичен, пасатен със средна годишна температура 26 градуса Сº. Валежи - до 3800 мм.

Население - 11 хил. жит. (до изригването на вулкана през юни 1997 г.). Гъстота - 107.8 жит. на кв. км. Средна продължителност на живота - мъже - 69 г, жени - 74 г. Естествен прираст 13.

Етнически състав - монтсератци - 97.5 % (негри и мулати), англичани - 2.5 %.

Официален език - английски, използва се местен английски диалект.

Конфесионален състав - християни - 98.5 % (от тях протестанти - 85.3 %, католици - 14.7 %), други - 1.5 %. Външни миграции - вследствие последното изригване на вулкана през 1997 г. част от населението е евакуирано в съседни държави и САЩ. Градско население - 14 %.

Административен център - Плимут (1.5 хил. жит.).

Административно деление - 3 района.

По-важни исторически събития и дати - 1493 г. - островът е открит от Хр. Колумб; 1632 г. - заточеници - католици от Ирландия, основават първото селище на острова; 1644 г. - започва внос на негри-роби; 1871-1958 г. - Монтсерат влиза в състава на английското владение Подветрени острови; 1958-1962 г. - влиза в Западноиндийската федерация.

Държавно устройство - управлява се от губернатор, назначен от кралицата на Великобритания. Той е председател на Изпълнителния съвет. Законодателната власт се осъществява от Законодателен съвет, в който влизат спикер и 11 члена.

Парична единица - източнокарибски долар (EC$) = 100 цента

Стопанство - водещо място заема туризмът. Традиционен отрасъл е селското стопанство с основни култури - плодове (лайм), зеленчуци (домати, пипер), памук. Животновъдство - едър рогат добитък (3.5 хил. глави), свине (1 хил.), кози и овце (10 хил.). Промишленост - предприятия за преработка на селскостопанска продукция, сглобяване на електроприбори и електроника.

Транспорт - шосета - 270 км, от тях 200 км с твърдо покритие, няма ж.п. линии. Главно пристанище е Плимут. На 14 км от него е основното летище.

Туризъм - страната се посещава ежегодно от около 45 хил. туристи, даващи постъпления от над 10 млн. долара.

От София до Плимут - 8 399 кмфорум на пътешественика
Няма мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.