Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Карибски басейн Карта на света
Търсене
Гваделупа 

Населено място: 

Гваделупа

Френско владение с площ 1 706 кв. км. Състои се от един голям остров - Гваделупа (1 438 кв. км) и малките Мари Галант, Сент Бартелми Ла, Дезирад, Де Сен, Пти Тер и северната част на о-в Сен Мартен  (общо 268 кв. км). Общата брегова линия е 420 км. Тесен провлак съединява двете части на о-в Гваделупа - Бас Тер, заета от вулканичен масив, с най-висока точка - действащият вулкан Суфриер - 1 467 м, и Гранд Тер - варовиково плато с надморска височина до 130 м. Островът е обкръжен от коралови рифове.

Климат - влажен, тропичен, със средна годишна температура 27 градуса Сº и валежи - около 3 000 мм.

Население - 460 хил. жит. Гъстота - 269.6 жит. на кв. км. Естествен прираст - 15. Средна продължителност на живота - мъже - 72 г., жени - 79 г.

Етнически състав - гваделупци - 92.9 % (мулати и тамили), французи (креоли) - 2.9 %, други - 4.2 %.

Официален език - френски, използва се местен френски диалект - френски креол.

Конфесионален състав - християни - 97.4 % (от тях католици - 90.8 %, протестанти - 9.2 %), други - 2.6 %. Над 100 хил. души живеят във Франция. Градско население - 96 %.

Административен център - Бас Тер (14 хил. ж.). Други градове - Поант а Питр - икономически център, Гранд Бур (на о-в Мари Галант).

Административно деление - 3 окръга.

По-важни исторически събития и дати - 1493 г. - открита от Хр. Колумб; от 1635 г. - колония на Франция, индианците са унищожени и се заселват французи и негри-роби; 1848 г. - отмяна на робството, на острова живеят 87 хил. негри; 1854-1885 г. - заселват се 45 хил. индийци (главно тамили); от 1946 г. - задморски департамент на Франция; от 1973 г. - регион на Франция.

Държавно устройство - задморски департамент и регион на Франция. Орган на държавната власт на Франция - префектура, начело с префект. Органи на местното самоуправление - Генерален съвет (43 члена) и Регионален съвет (41 члена), избирани за 6 години. В парламента на Франция Гваделупа е представена от 4 депутата и 2 сенатора.

Парична единица - EURO

Стопанство - основа е селското стопанство, обслужване на чуждестранни туристи и отраслите на леката промишленост. Отглеждат се захарна тръстика - 56 % от обработваемите земи (над 700 хил. т), банани - 27 % от обработваемите земи (100 хил. т), кокосови орехи, ананаси. Животновъдство - едър рогат добитък (65 хил. глави), свине (над 20 хил.), кози (около 30 хил.). Водещ отрасъл на промишлеността е производството на захарна суровина (над 60 хил. т). Има и предприятия за производство на ром (75 хил. хектолитра), безалкохолни напитки, текстил.

Транспорт - шосета - 2 100 км. Главно пристанище - Поант а Питр. В Бас Тер е построено специално пристанище за експорт на банани. Има международно летище на 3 км от Поант а Питр.

Туризъм - в отрасъла са заети около 10 % от трудоспособното население. Ежегодно страната се посещава от над 350 хил. туристи.

От София до Бас Тер - 8 406 кмфорум на пътешественика
Няма мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.