Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Карибски басейн Карта на света
Търсене
Доминика 

Съдружество Доминика

Страната има площ 750 кв. км и е разположена на едноименния остров от архипелага Малки Антили. Има брегова линия - 125 км. Релефът е планински, с най-висока точка вулканът Дяблотен - 1 447 м.

Климат - тропичен, влажен, пасатен. Средните месечни температури са 25-27 градуса Сº. Валежи - 1500-2500 мм. Дъждовният сезон е от юни до октомври. Чести урагани. Растителност - влажни тропически гори.

Население - 71 хил. жит. Гъстота - 94.7 жит. на кв. км. Естествен прираст - 17. Средна продължителност на живота - мъже - 73 г., жени - 78 г.

Етнически състав - доминикци - 97.4 % (негри - 90 %, мулати - 10 %), индианци-кариби - 1.6 % (живеят в резерват на източния бряг на острова), други - 1.0 %.

Официален език - английски, използва се и местния креолски език на основата на френския - патуа.

Конфесионален състав - християни - 98.6 % (католици - 81.6 %, протестанти - 18.4 %), други - 1.4 %. Градско население - 46 %.

Столица - Розо (20 хил. ж.). Други градове - Портсмът, Мариго.

Административно деление - 10 района.

По-важни исторически събития и дати - 1493 г. - островът е открит от Хр. Колумб; до ХVII в. - испански, след това се сменят англичани и французи; 1815 г. - Доминика окончателно става владение на Великобритания; 1838 г. - отмяна на робството; 1967 г. - получава статут на асоциирана с Великобритания държава; 3 ноември 1978 г. - става независима държава.

Държавно устройство - република, член на Британската общност. Глава на държавата - президент, избиран от парламента за 5 години. Законодателна власт - Палата на събранието (парламент) от 30 депутатя (21 се избират, останалите се назначават). Изпълнителната власт - Правителство, начело с президент.

Парична единица - източнокарибски долар (EC$) = 100 цента

Стопанство - основа е селското стопанство и туризмът. Основни култури - банани (35 хил. т), цитруси. В селското, горското стопанство и риболова са заети около 40 % от работната сила. Промишлеността е представена от малки предприятия за преработка на селскостопански суровини. Разработват се залежите на пемза (110 хил. т годишно).

Транспорт - шосета - 752 км. Няма ж.п. линии. Международно летище и морско пристанище - Розо.

Туризъм - в отрасъла са заети около 20 % от активното население. Годишно страната се посещава от 580 хил. туристи.

От София до Розо - 8 423 км


Национален флаг на Съдружество Доминика Национален герб на Съдружество Доминика

форум на пътешественика
1 мнение


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.