Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Карибски басейн Карта на света
Търсене
Мартиника 

Мартиника

Владение на Франция с площ 1 100 кв. км от архипелага Малки Антили. Има брегова линия 250 км. Северните части са заети от вулкански масив, с най-висока точка действащият вулкан Монт Пеле - 1 397 м. Южните райони са със средна надморска височина до 500 м.

Климатът е тропичен, пасатен, със средна годишна температура 27 градуса Сº. Валежи - 3000 мм.

Население - 390 хил. жит. Гъстота - 354.6 жит. на кв. км. Естествен прираст - 17. Средна продължителност на живота - мъже - 74 г., жени- 80 г.

Етнически състав - мартиникци - 93.7 % (мулати, тамили), французи - 2.7 %, други - 3.6 %.

Официален език - френски, използва се местен диалект на френския - криол.

Конфесионален състав - християни - 98.5 % (от тях католици - 89.3 %, протестанти - 10.7 %), други - 1.5 %. Във Франция живеят 150-200 хил. мартиникци. Градско население - 95 %.

Административен център - Фор де Франс (102 хил. ж). Други градове - Сент Ан, Сен Пиер.

Административно деление - 2 окръга (Северен и Южен).

По-важни исторически събития и дати - 1502 г. - островът е открит от Хр. Колумб; до 1635 г. - испанско владение; 1635 г. - започва колонизация на острова от Франция; от 1674 г. - официално френско владение; ХVII-ХVIII в. - заселване с негри-роби от Африка; 1848 г. - отмяна на робството. Заселване на няколко десетки хиляди индийци (главно тамили); 1902 г. - изригва вулканът Монт Пеле - 30 хил. жертви; 1946 г. - Мартиника става задморски департамент на Франция.

Държавно устройство - задморски департамент и регион на Франция. Орган на изпълнителната власт на Франция - префектура, начело с префект. Орган на местното самоуправление - Генерален съвет (45 члена) и Регионален съвет (41 члена), които се избират за 6 години. В департамента на Франция Мартиника е представена от 4 депутата и 2 сенатора.

Парична единица - EURO

Стопанство - основа е селското стопанство и обслужването на чуждестранни туристи. В селското стопанство са заети 7.6 % от трудоспособното население. Основни култури - банани (230 хил. т), захарна тръстика (над 200 хил. т), ананаси. Отглежда се едър рогат добитък (35 хил. глави), свине (26 хил.), овце (40 хил.). Уловът на риба е 5 хил. т. В промишлеността са заети около 15 % от трудоспособното население. Има предприятия за производство на захарна суровина (6.5 хил. т) и за преработката в ром (66 хил. хектолитра). Действат циментов и нефтопреработвателен завод.

Транспорт - шосета - 2 700 км, няма ж.п. линии. Главно пристанище - Фор де Франс. Международно летище - Ламантен, на 8 км от Фор де Франс.

Туризъм - международният туризъм е един от важните източници на валутни постъпления - 1 млн. туристи годишно.

От София до Фор де Франс - 8 452 кмфорум на пътешественика
3 мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.