Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Америка Карта на света
Търсене
Гвияна 

Гвиана

Друго наименование - Френска Гвияна

Владение на Франция в североизточната част на Южна Америка, на брега на Атлантическия океан. Заема територия от 91 хил. кв. км и граничи (в км) с Бразилия - 580, Суринам - 520 и има брегова линия 380 км. Заема крайните североизточни части на Гвианското плато и Гвианската низина. Повърхността е равнинна с отделни куполовидни масиви с надморско  височино до 850 м.

Климат - субекваториален, горещ и влажен. Средните месечни температури са 28-29 градуса Сº. Валежи - 3000-3200 м. Речната мрежа е гъста, реките са пълноводни, като най-големи са Морони и Ояпоки. Растителност - гъсти, влажни, тропически гори и високотревни савани. Горите заемат 96 % от територията на страната.

Население - 180 хил. жители. Гъстота - 2.0 жит. на кв. км. Естествен прираст 19. Средна продължителност на живота - мъже - 62 г., жени - 67 г.

Етнически състав - френскоезични гвианци (креоли) - 90.7 %, индианци - 5.3 %, горски негри - 2.3 %, други. 1.7 %.

Официален език - френски.

Конфесионален състав - католици - 95.8 %  местни традиционни вярвания и култове - 3.0 %, други - 1.2 %. Градско население - 78 %.

Административен център - Кайена (42 хил. ж.). Други градове - Куру - френски космически център, Сен Лоран дю Морони.

Административно деление - 2 окръга.

По-важни исторически събития и дати - 1499 г. - открита от испанците; от 1604 г. - става френска колония; ХVII в. - борби между Нидерландия, Великобритания, Португалия и Франция за завладяване на страната; 1817 г. - става окончателно френска; от ХVIII в.  до средата на ХХ в. - Гвиана е място за заселване на политически затворници. 1946 г. - става задморски департамент на Франция; 1975 г. - регион на Франция.

Държавно устройство - задморски департамент и регион на Франция. Представител на френското правителство е префектът. Органи на местното самоуправление - Генерален съвет (департаментски орган от 19 души) и регионален съвет (регионален орган от 31 члена), избиран за 6 години. Във френския парламент Гвиана е представена от 2 депутата и 1 сенатор.

Парична единица - EURO

Стопанство - изостанала аграрна страна. Обработва се около 0.1 % от територията, главно по крайбрежието. Основни култури - плодове, ориз, маниока, банани, захарна тръстика. Животновъдство - едър рогат добитък, свине. Промишленост - дърводобив и дървопреработване, производство на ром, риболов, консервна. Страната е богата на минерални ресурси, но са слабо проучени и разработени. Добива се злато, боксити.

Транспорт - шосета - 1 817 км. Няма ж.п. линии. Главни пристанища - Кайена, Сен Лоран дю Морони. Международно летище - Рошамбо (на 17 км от Кайена). В Куру се намира френският космически център.

Туризъм - все още слабо развит отрасъл. Годишно страната се посещава от 58 хил. чужди туристи.

От София до Кайена - 8 462 кмфорум на пътешественика
Няма мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.