Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Европа Карта на света
Търсене
Швейцария 

Населено място: 

Швейцария

Пълно наименование - Швейцарска конфедерация

Страната има площ 41.29 хил. кв. км. Граничи (в км) с Франция - 572, Германия - 363, Австрия - 168, Лихтенщайн - 41 и Италия - 718. Релефът е планински - 60 % от площта е заета от Алпите с основни хребети - Пенински, Лепонтински, Ретийски, Бренски и Гларнски. Най-високата точка е връх Дюфур - 4 634 м в масива Монте Роза. На северозапад от Алпите и Швейцарското плато с хълмист релеф и височини от 400 до 1200 м, с многобройни езера и части от планините Юра.

Климат - умерен, влажен. Средни температури - януари от -14 до 0 градуса Сº, юли - от 17 до 19 градуса Сº. Валежи - от 800-1200 мм до 2500 мм в Алпите. Главни реки - Рейн (с притока Аар) и Рона. По-големи езера - Боденско, Женевско, Нюшател и др. Растителност - височинна поясност - до 800 м - ливади и широколистни гори, до 1800-2400 м - иглолистни гори, над тях - субалпийски и алпийски ливади.

Население - 7 340 хил. жители. Гъстота - 177.6 жит. на кв. км. Естествен прираст 2. Средна продължителност на живота - мъже 76 г., жени - 82 години.

Етнически състав - германо-швейцарци - 61.4 %, франко-швейцарци - 16.9 %, итало-швейцарци - 3.4 %, ретороманци - 0.8 % (местните народи са общо 82.5 %), италианци - 6.9 %, немци - 2.5 %, испанци - 1.8 %, други - 6.3 %.

Официален език - немски, френски, италиански и реторомански. Използват се и местни диалекти на немския, френския, италианския и ретороманския език.

Конфесионален състав - християни - 97.8 % (от тях католици - 52.4 %, протестанти - 46.8 %, православни - 0.6 %, други - 0.2 %), мюсюлмани (сунити) - 1.1. %, юдаисти - 0.3 %, други - 0.8 %. Градско население - 62 %.

Столица - Берн (335 хил. ж.). Други градове - Цюрих (935 хил. ж.), Женева (440 хил. ж.), Базел (410 хил. ж.), Лозана (295 хил. ж.), Люцерн (200 хил. ж.), Санкт Гален (180 хил. ж.).

Административно деление - 20 кантона и 6 полукантона.

По-важни исторически събития и дати - III в. пр. Хр. - територията е населена от келтските племена хелвети; 58 г. пр. Хр. - в състава на Римската империя; 536 г. - в състава на Франкската държава; 1 август 1291 г. - вечен съюз на планинските кантони - Ури, Унтвалден и Швиц - начало на Швейцарската конфедерация; ХIV в. - към съюза се присъединяват кантоните Люцерн, Цюрих, Гларус, Цуг и Берн; 1386-1388 г. - съюзът разбива войските на Хабсбургите; 1798 г. - в страната нахлуват френски войски. Образувана република Хелвеция; 1803 г. - Наполен I възстановява швейцарския съюз на кантоните; 1815 г. - Виенски конгрес - признава независимостта и вечния неутралитет на Швейцария; 1847 г. - гражданска война; 1848 г. - приета конституция на Швейцарската конфедерация със столица Берн.

Държавно устройство - федеративна парламентарна република. Всеки кантон има своя конституция, парламент и правителство. Законодателна власт - Федерално събрание от две равноправни палати - Национален съвет (200 депутата, избирани за 4 години) и Съвет на кантоните (46 депутата - по 2 депутата от кантон и по 1 от полукантон). Колективен глава на държавата и висш орган на изпълнителната власт е федералният съвет. Начело на държавата и правителството е президентът на Конфедерацията, избиран за една година (ротационен принцип) от членовете на правителството.

Парична единица - швейцарски франк (SWF) = 100 сантима

Стопанство - високо развита индустриална страна с интензивно селско стопанство, с висок жизнен стандарт. Основни промишлени отрасли - металообработване, машиностроене, приборостроене, електротехника и електроника, химическа и текстилна, хранително-вкусова, полиграфия, фармацевтика, часовникарска промишленост и др. Швейцария е един от най-важните финансови и банкови центрове в света. Селско стопанство - основен отрасъл - животновъдство.

Транспорт - шосета - 17 хил. км, ж.п. линии - 5 хил. км, водни пътища - 65 км.

Туризъм - силно развита инфраструктура. Годишно страната се посещава от над 13 млн. туристи.

От София до Берн - 1 363 км


Национален флаг на Швейцарска конфедерация

форум на пътешественика
26 мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.