Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Азия Карта на света
Търсене
Източен Тимор 

Източен Тимор

Страната заема източната част и окръг Окуси от западната част на остров Тимор. Има площ 14.6 хил. кв. км. Граничи (в км) с Индонезия - 230 и има брегова линия 745 км. Релефът е предимно планински, с най-висока точка връх Тата Майлау - 2 860 м.

Климат - екваториален, влажен с постоянни годишни температури от 24 до 26 градуса Сº. Валежи - 2000 - 3000 мм. Растителност - около 70% от площта са покрити с влажни тропически гори, по крайбрежието - мангрова растителност. Реките са къси и пълноводни.

Население - 890 хил. жит. Гъстота - 59.9 жит. на кв. км. Естествен прираст - 21. Средна продължителност на живота - мъже - 47 г., жени - 49 г.

Етнически състав - индонезийски народи - 80.7 % (от тях тетум - 57.4 %, мамбаи - 17.4 %, токоде - 14.5 %, други - 10.7 %), папуански народи - 17.8 %, други - 1.5 %.

Официален език - до 1975 г. - португалски, до 1999 г. - индонезийски, най-разпространен - тетум.

Конфесионален състав - християни (католици) - 32.4 %, мюсюлмани (суните) - 1.1 %, местни тратдиционни вярвания и култове - 66.5 %.

Столица - Дили (30 хил. ж.). Други градове - Ермера, Лифау.

По-важни исторически събития и дати - 1642 г. - Португалия завладява Източен Тимор, останалата част е холандска; август 1975 г. - Португалия се изтегля от Източен Тимор; декември 1975 г. - територията е окупирана и анексирана от Индонезия; май 1999 г. - провежда се референдум и Източен Тимор става независим под управлението на ООН.

Държавно устройство - независима държава, под управление на ООН.

Парична единица - до независимостта - индонезийска рупия (Rp) = 100 сен

Стопанство - основната му е производството и износът на кафе, копра, естествен каучук. Отглеждат се биволи и кози.

Транспорт - шосета 326 км от които 145 км асфалтирани. Главно пристанище - Дили.

Туризъм - добре развита инфраструктура. Годишно страната се посещава от над 420 хил. туристи.

От София до Дили - 11 645 кмфорум на пътешественика
Няма мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.