Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Азия Карта на света
Търсене
Лаос 

Населено място: 

Лаос

Пълно наименование - Лаоска народнодемократична република

Страната е разположена в централните части на полуостров Индокитай. Има площ 236.8 хил. кв. км. Граничи (в км) с Китай - 391, Виетнам - 1 693, Камбоджа - 404, Тайланд - 1 635, Мянма - 229. Голяма част от територията е планинска - на север Транин, с най-висок връх Биа - 2 820 м, на изток - Чонгшон, на юг - платото Боловен, на юг и запад е ивицата на низината на река Меконг.

Климат - субекваториален, мусонен. Средните януарски температури са от 15 до 23 градуса Сº, юли от 28 до 33 градуса Сº. Валежи - в равнините - 1500 - 1700 мм, в планините - до 3000 мм. Влажният сезон е от юни до октомври. Реките от басейна на Меконг са пълноводни целогодишно. Растителност - тропична, листопадна и вечнозелена. Гори покриват около 60 % от територията на Лаос.

Население - 5 620 хил. жит. Гъстота - 23.7 жит. на кв. км. Естествен прираст 25. Средна продължителност на живота - мъже - 52 г., жени - 55 г.

Етнически състав - лаосци - 67.2 %, планински таи - 7.8 %, кхму - 7.2 %, путенг - 2.9 %, мео - 3.8 %, планински кхмери - 4.4 %, други - 6.7 %.

Официален език - лаоски (лаотянски), азбука - старокхмерска, произхождаща от палийската (Южна Индия), други езици - френски, тайски, кхму, мео.

Конфесионален състав - будисти - 76.8 %, християни - 2.4 % (от тях католици - 78.7 %, протестанти - 21.3 %), местни традиционни вярвания и култове - 19.5 %, други - 1.3 %. Градско население - 25 %.

Административно деление - 17 провинции (кхуен) и специален район.

По-важни исторически събития и дати - IХ в. - територията е в състава на кхмерската държава; ХIII в. - в състава на тайската държава Сукотаи; 1353 г. - първа лаоска държава - Ласанг; 1707 г. - Ласанг се разпада на малки княжества; 1828 г. - княжество Виентян преминава към Сиам; 1832 г. - южните части влизат в състава на Виетнам; 1893 г. - територията става част от френски Индокитай; 1941 - 1945 г. - японска окупация; 12 октомври 1945 г. - провъзгласена независимостта на страната; 1946 г. - Франция признава независимостта на Лаос; 1960 г. - начало на грежданска война между леви и десни групировки; 1964 - 1973 г. - участие във Виетнамската война; 1975 г. - провъзгласяване на Лаоска народнодемократична република.

Държавно устройство - република, начело с президент, избиран за 5 години от Националното събрание. Висш законодателен орган - еднопалатно Национално събрание от 99 депутата, избирани за 5 години. Изпълнителна власт - министерски съвет, начело с президент.

Парична единица - нов кип (NK) = 100 аm

Стопанство - слабо развита аграрна страна. Основните природни ресурси са дървесина (червено и черно дърво), хидроенергия, калай, злато и др. Основна култура - ориз (90 % от посевните площи) - 1.5 млн. т годишен добив. Отглеждат се още - кафе, памук, мак, тютюн и др. Животновъдството - слабо развито - едър рогат добитък (биволи) и др. Промишленост - представена е от малки и средни предприятия - оризопреработка, дървопреработване, хранително-вкусова и др.

Транспорт - слабо развит, шосета - около 22 хил. км, от тях 10 хил. км асфалтирани; ж.п. линии - няма, основният транспорт е по река Меконг - 4 500 км. Международно летище - Виентян.

Туризъм - слабо развит, 20 хил. туристи годишно.

От София до Виентян - 7 799 км


Национален флаг на Лаоска народнодемократична република

форум на пътешественика
Няма мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.