Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Азия Карта на света
Търсене
Мянма 

Съюз Мянма

Старо наименование - Бирма

Страната е разположена на полуостров Индокитай (до 18 юни 1989 г. се нарича Бирма). Има площ 677 хил. кв. Км. Граничи (в км) с Бангладеш - 244, Индия - 1 539, Лаос - 235, Тайланд - 2 115, Китай - 2 347 и има брегова линия с Индийския океан - 1 385 км. Голяма част от територията е планинска. В заподните части - силно разчленените планини Ракхайн (Аракански) и Пакхайн, на север - южните хребети на Тибет с най-висока точка връх Кхакаборази (5 881 м), на изток - Шанските планини. Централните и южните части на страната са заети от общирната Иравадийска равнина.

Климат - тропичен, мусонен, на юг - субекваториален, средна температура - януари от 20 до 25 градуса Сº, април (най-горещият месец) - от 30 до 32 градуса Сº. Валежи - от 500 мм във вътрешните равнини до 3500 мм по склоновете на планините. Основни реки - Иравади, Салуин, Чиндуин. Около 67 % от територията са покрити с гори - влажни тропически и мусонни.

Население - 51 540 хил. жит. гъстота - 76.2 жит. на кв. км. Естествен прираст 21. Средна продължителност на живота - мъже - 57 г., жени - 62 г.

Етнически състав - мянма (бирманци) - 75.1 %, карени - 8.1 %, шани - 6.4 %, чин - 2.0 %, качин - 1.5 %, мони - 1.6 %, китайци - 0.9 %, други - 4.4 %.

Официален език - бирмански, други - английски, каренски, шански.

Конфесионален състав - будисти - 81.6 %, християни - 5.8 % (от тях протестанти - 74.6 %, католици - 25.4 %), мюсюлмани (сунити) - 5.2 %, индуисти - 0.9 %, конфуцианци и даоисти - 0.2 %, местни традиционни вярвания и култове - 6.3 %. Извън странат живеят около 300 хил. бирманци, главно в Индия, Китай и Тайланд. Градско население - 28 %.

Столица - Янгон (до 1989 г. се нарича Рангун (2.7 мил. ж. По-големи градове - Мандалай (700 хил. ж.), Моламяйн (350 хил. ж.), Ситуе (140 хил. ж.), Пегу (150 хил. ж.), Таунджи.

Административно деление - 7 национални области - Карен, Качин, Кая, Мон, Ракхайн, Чин, Шан и 7 административни области.

По-важни исторически дати и събития - 2000 г. пр. Хр. - страната е заселена от тибето - бирмански племена; 500 г. пр. Хр. - поява на племената таи и шани; IV - VII в. - ранно феодална държава Шрикшетра; VIII в. - заселване на племената мянма; 1044 г. - образувана държавата Паган; 1283 г. - нахлуване на монголите и разгром на Паган; ХVIII в. - образувана бирманската държава Конбаун; 1862 - 1886 г. - три англо-бирмански войни, в резултат на което страната влизаО в състава на Британска Индия; 1937 г. - Бирма е отделена като отделна британска колония; 1941 - 1945 г. - японска окупация през II-та Световна Война; 4 януари 1948 г. - провъзгласена независимостта; 1948 - 1950 г. - гражданска война; 1962 г. - военен преврат - идва на власт Революционен съвет - бирмански път към социализма; 1990 г. - първи парламентарни избори.

Държавно устройство - федеративна република, начело с държавен съвет по възстановяване законнността на порядъка, с военно-политическо ръководство, което отказва да предаде властта на избраното през 1990 г.  Народно събрание.

Парична единица - кят (чжа) (К) = 100 пиас

Стопанство - основа е селското стопанство, в което са заети над 2/3 от населението. Отглежда се главно ориз (17 млн. т). Освен това - просо, пшеница, бобови, цитруси, банани, ананаси, манго, чай, тютюн, захарна тръстика. Животновъдство - едър рогат добитък (биволи), свине, птици. Страната има значителни запаси от нефт, газ, олово, сребро, злато, калай. Главен отрасъл на промишлеността е дърводобивът (ценна дървесина). Добива се нефт (2 млн. т), газ (1.9 млрд. куб. м), скъпоценни камъни (нефррит, рубин и сапфир). Има и предприятия на хранително-вкусовата промишленост (обрпаботка на ориз, производство на захар, тютюневи изделия и рибни продукти), на текстилната, циментова, фармацевтична промишленост и др. Страната е най-големият в света производител на опиум-суровина.

Транспорт - шосета - 28 хил. км, от тях 4 хил. км асфалтирани; ж.п. линии - 5.2 хил. км. Развит е речният и морският транспорт. Главно пристанище и летще - Янгон.

Туризъм - слабо развит.

От София до Янгон - 7 361 км


Национален флаг на Съюз Мянма Национален герб на Съюз Мянма

форум на пътешественика
2 мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.