Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Азия Карта на света
Търсене
Бутан 

Населено място: 

Кралство Бутан

Страната е разположена в Източните Хималаи. Има площ 47 хил. кв. км. Граничи (в км) с Китай - 470, и Индия - 755. Релеф - изцяло планински - Източни Хималаи (с най-висока точка връх Кула Кангри - 7 554 м), прорязани от дълбоки долини и реките от басейна на Брахмапутра.

Климат - мусонен, в долините - тропичен, по високите части - прохладен. Средна годишна температура 20 градуса С. Валежи - от 1500 до 5000 мм. Растителност - вечнозелени, листопадни гори, над 3 500 м - високопланински ливади.

Население - 1 840 хил. жит. Гъстота - 39.2 жит. на кв. км. Естествен прираст 23. Средна продължителност на живота - мъже - 53 г., жени 55 г.

Етнически състав - централна група на китайско-тибетското семейство - 84.6 % (от тях бхотии - 73.9 %, гурунг - 18.3 %, други 7 народа - 7.8 %),  преселници от Индия - 15.4 % (от тях асамци - 90.0 %).

Официален език - бхотия (тибетска писменост), други - хинди, английски.

Конфесионален състав - будисти - 73.2 %, индуисти - 19.6 %, местни традиционни вярвания и култове - 3.8 %, други - 3.4 %. Градско население - 6 %.

Столица - Тхимпу (30 хил. ж.). Други градове - Тонгса, Пунакха.

Административно деление - 18 провинции (дзонги).

По-важни исторически събития и дати - IХ в. - заселване на тибетски племена; ХVI в. - възниква самостоятелно бутанско кралство; ХIХ в. - установяване на британски контрол; 1910 г. - официално става колония на Великобритания; 8 август 1949 г. - получава независимост; 1974 г. - кралство Бутан се открива за посещения на чужденци.

Държавно устройство - конституционна монархия, начело с крал Джигме Сингай Вангчук (от 1972 г.). Законодателната власт се осъществява от краля и еднопалатна Национална асамблея от 150 члена (105 се избират за 3 години, 10 са будистки монаси и 35 са назначавани от краля). Изпълнителната власт се осъществява от краля чрез Съвет на министрите.

Парична единица - нгултрум (Nu) = 100 четрум и индийски рупии

Стопанство - аграрна страна с натурално стопанство и феодални отношения. Основни култури - ориз, царевица, ечемик, кардамон, чай. Пасбищно животновъдство - едър рогат добитък, якове, овце, мулета, свине. Дървопреработвателни фабрики и предприятия за обработване на селскостопанска продукция. Занаятчийско производство на тъкани, килими, изделия от юта, дърво и метал.

Транспорт - няма ж.п. линии, шосета - 3 хил. км, въздушният транспорт ги свързва само с Индия.

Туризъм - слабо развит.

От София до Тхимпу - 6 106 км


Национален флаг на Кралство Бутан

форум на пътешественика
5 мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.