Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Азия Карта на света
Търсене
Бангладеш 

Населено място: 

Народна република Бангладеш

Страната е разположена на брега на Бенгалския залив от Индийския океан. Има площ 147.5 хил. кв. км. Граничи (в км) с Индия - 2 850, Мянма - 244, и има брегова линия 2 720 км. Ниската равнина в пределите на общата делта на Ганг, Брахмапутра и Мегхна заема по-голямата част от страната. На изток и североизток се издигат ниски планини и хълмове с най-висока точка връх Моудок - 1 052 м.

Климат - субекваториален, мусонен. Средна януарска температура от 12 до 25 градуса Сº, април (най-горещ) - от 23 до 34 градуса Сº. Валежи - 2000-3000 мм. От май до октомври е влажният сезон, когато има големи наводнения. Растителност - в югозападните части са се съхранили тропически вечнозелени хори, по крайбрежието - мангрови. Общо заемат 14 % от площта.

Население - 134 420 хил. жит. Гъстота - 933.5 жит. на кв. км. Естествен прираст 22.5 Средна продължителност на живота - мъже - 58 г., жени - 58 г.

Етнически състав - бангладешци (източни бенгалци) - 97.6 %, бихарци - 1.3 %, малки планински народи - 0.8 %, други - 0.3 %.

Официален език - бенгалски и английски.

Конфесионален състав - мюсюлмани (сунити) - 85.8 %, индуисти - 12.6 %, будисти - 0.7 %, християни - 0.5 %, други - 0.4 %. Извън страната живеят над 800 хил. бангладешци, главно в Англия и държавите от Персийския залив. Градско население - 21 %.

Столица - Дака (6 300 хил. ж.). Други градове - Читагонг (2 400 хил. ж.), Кхулна (1 000 хил. ж.), Раджшахи (340 хил. ж.), Барисал (180 хил. ж.).

Административно деление - 4 провинции.

По-важни исторически събития и дати - VII в. пр. Хр. - първи държавни образувания; VIII в. - образуване на единна феодална бенгалска държава; ХIII в. - в състава на Делхийското султанство - разпространение на исляма; 1576 г. - навлизане на Великите Моголи; 1757 г. - война между бенгалци и англичани - в състава на колонията Индия; 1947 г. - образуване на доминиона Пакистан от две части, разделени от Индия. Източна Бенгалия става Източен Пакистан; 26 март 1971 г. - провъзгласена независимостта на Бангладеш; декември 1971 г. - въоръжен конфликт между Индия и Пакистан за Бангладеш; 1974 г. - Пакистан признава независимостта на Бангладеш; 1988 г. - курс към ислямизация на обществения живот.

Държавно устройство - република с парламентарна форма на управление, начело с президент, избиран за 5 години от парламента. Законодателна власт - еднопалатен парламент - Национална асамблея от 330 депутата (300 избирани за 5 години и 30 назначавани жени). Изпълнителна власт - правителство и премиер-министър.

Парична единица - така (Тк) = 100 пайса

Стопанство - аграрна страна с ниско жизнено равнище. В селското стопанство са заети 64 % от населението. Отглежда се ориз (10 млн. т), пшеница (8 млн. т), захарна тръстика, бетел, тютюн, банани, манго, чай, юта (2-ро място в света). Слабо развито животновъдство - едър рогат добитък, кози, птици, риболов. Промишленост - предприятия за преработка на селскостопанска продукция (главно юта), текстилни, шивашки и кожени изделия. Страната има запаси от природен газ (360-640 млрд. куб. м) с годишен добив - 2.5 млрд. куб. м. Започва и експлоатация на нефтено находище. Има нефтопреработвателен и металургичен завод.

Транспорт - шосета - 200 хил. км, от тях 20 хил. км с твърдо покритие; ж.п. линии - 2 818 км, обща дължина на използваните речни пътища - 8.5 хил. км. Морски пътища - Читагонг, Монгла. Международно летище - Дака.

Туризъм - слабо развит. Страната се посещава годишно от 110 хил. туристи.

От София до Дака - 6 410 км


Национален флаг на Народна република Бангладеш

форум на пътешественика
Няма мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.