Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Азия Карта на света
Търсене
Пакистан 

Населено място: 

Ислямска република Пакистан

Страната има площ 803.9 хил. кв. км и е разположена на брега на Индийския океан (Арабско море). Бреговата линия е 630 км. Граничи (в км) с Иран - 905,  Афганистан - 2 432, Китай - 330, и Индия - 2 966. Южните крайбрежни части са предимно ниски. На север и северозапад са планините Хиндукуш, с най-висока точка връх Тирич Мир - 7 690 м, на север - разклоненията на Хималаите, на запад-югозапад - части от Иранското плато (Белуджистан, Сулеймановите планини и Макран). Източната половина на страната е заета от западната част на Индо-Гангската низина (басейна на река Инд), а югоизточната - от пустинята Тар.

Климат - мусонен, тропичен, на северозапад - субтропичен. Средни температури в равнините - януари от 12 до 16 градуса Сº, юли от 30 до 35 градуса Сº, в планините достигат до 20 градуса Сº. Валежи - предимно летни - в равнините - 100-400 мм, в планините - над 1 000 мм. Основна река - Инд. Растителност - пустинна, полупустинна, саванна, в планините - широколистни и смесени гори, които заемат 3 % от площта на страната.

Население - 161 830 хил. жит. Гъстота - 203.3 жит. на кв. км. Естествен прираст 29. Средна продължителност на живота - мъже - 58 г., жени - 60 г.

Етнически състав - пенджабци - 64.6 %, синдхи - 13.9 %, пущуни (афганци) - 15.6 %, белуджи - 3.3 %, брагуи - 0.8 %, други - 1.8 %.

Официален език - урду. Други езици - пенджабски, синдхи, английски, белуджки.

Конфесионален състав - мюсюлмани - 96.7 % (от тях сунити - 87.3 %, шиити - 12.7 %), християни - 1.8 % (от тях протестанти - 61.2 %, католици - 38.2 %, други - 0.6 %), индуисти - 1.1 %, други - 0.4 %. Извън страната живеят 3 млн. пакистанци (в Индия, Англия, САЩ, Иран и др.). През 1947 г. от Индия в Пакистан се преселват 6.5 млн. бежанци, а за Индия заминават 5.5 млн. Над 3 млн. са номади и полуномади. Градско население - 38 %.

Столица - Исламабад (205 хил. ж.). По-големи градове - Карачи (5 100 хил. ж.), Лахор (3.0 мил. ж.), Фейсалабад (1.2 мил. ж.), Равалпинди (1.1 мил. ж.), Хайдарабад (800 хил. ж.), Мултан (750 хил. ж.), Пешавар (600 хил. ж.).

Административно деление - 4 провинции (Белуджистан, Пенджаб, Северозападна Погранична и Синд), Федерален столичен окръг, зона на племената, Северни територии и Азад Кашмир (част от територията на бившето княжество Джаму и Кашмир, контролирано от Пакистан).

По-важни исторически събития и дати - 1000 г. пр. Хр. - заселване на арийските племена; VI в. пр. Хр. - в състава на империята на Ахеменидите; 327-325 г. пр. Хр. - завоювана от Александър Македонски; I в. - в състава на Кушанското царство (Столица Пешавар); VIII в. - арабско нашествие и ислямизация на страната; ХIII в. - в състава на Делхийското султанство; ХVI в. - под властта на Великите Моголи; ХVIII в. - страната е обединена от сикхските князе; 1893 г. - англо-сикхска война - страната става колония на Великобритания; 14 август 1947 г. - провъзгласена независима държава от две части, разделени от територията на Индия; 1965 г. - военен конфликт с Индия за Кашмир; 1971 г. - нова война с Индия - на територията на Източен Пакистан е образувана независима република Бангладеш.

Държавно устройство - парламентарна федеративна република, начело с президент, имащ ограничени правомощия, избиран от парламента за 5 години. Законодателна власт - двупалатен парламент - Национална асамблея (237 депутата, избирани за 5 години) и сенат (87 члена, избирани от провинциите за 6 години). Изпълнителен орган - правителство с премиер-министър, избиран от Националната асамблея.

Парична единица - пакистанска рупия (Pre) = 100 пайса

Стопанство - аграрно-индустриална страна. В селското стопанство са заети 47 % от трудоспособното население. Основни култури - пшеница (15.5 млн. т), ориз (4 млн. т), захарна тръстика (35 хил. т), памук (1.5 млн. т), тютюн, картофи, цитруси, фъстъци и др. Животновъдство - слабо развито - едър рогат добитък, овце, кози, камили. Основни промишлени отрасли - добив на нефт и газ, въглища, хром, нефтопреработване, хранително-вкусова, текстилна, металургия, машиностроене. В промишлеността са заети 14% от трудоспособното население.

Транспорт - шосета - над 250 хил. км, от които 145 хил. км с асфалтово покритие, ж.п. линии - 8.8 хил. км. Главно морско пристанище и международно летище - Карачи.

Туризъм - слабо развит. Около 350 хил. туристи годишно посещават страната.

От София до Исламабад - 4 395 км


Национален флаг на Ислямска република Пакистан

форум на пътешественика
5 мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.