Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Азия Карта на света
Търсене
Киргизстан 

Населено място: 

Република Киргизия

Други наименования - Киргизстан, Киргизтан

Страната има площ 198.5 хил. кв. км. Граничи (в км) с Таджикистан - 843, Китай - 914, Узбекистан - 862, и Казахстан - 986. Разположена е в пределите на планинските системи Тян Шан, с най-висока точка връх Победа - 7 439 м, източно от него е връх Хан Тенгри (Тангра) - 7 010 м, и Памиро-Алтай, сред които са високопланинските долини и котловини - Исък Кулска, Чуйска, Ферганска.

Климат - континентален. Средни температури - януари - от -1 до -8 градуса Сº в долините, в планините - до -27 градуса Сº, юли - от 15 до 27 градуса Сº в долините и 5 градуса Сº във високите планини. Валежи - от 180 до 1000 мм. Главни реки - Нарин, Чу, Талас. По-големи езера - Исък Кул, Сян гьол, Чатър гьол. Растителност - горите заемат 4 %  от площта на страната, останалата част е покрита със степна и високопланински ливади.

Население - 4 860 хил. жит. Гъстота - 24.5 жит. на кв. км. Естествен прираст 22. Средна продължителност на живота - мъже - 66 г., жени - 73 г.

Етнически състав - киргизи - 59.8 %, руснаци - 16.1 % (до 1989 г. - 21.5 %), узбеки - 14.2 %, украинци - 1.7 %, татари - 1.2 %, немци - 1.0 %, уйгури - 1.0 %, казахи - 0.9 %, таджики - 0.8 %, дунгани - 0.7 %, азърбайджанци - 0.5 %, други - 2.1 %.

Официален език - киргизки, използва се и руски.

Конфесионален състав - мюсюлмани - 76.4 % (от тях сунити - 99.2 %, шиити - 0.8 %), християни - 22.4 % (от тях православни - 86.2 %, католици - 5.8 %, униати - 3.7 %, протестанти - 3.4 %, други - 0.9 %), други - 1.2 %. Градско население - 39 %.

Столица - Бишкек (624 хил. ж.). По-големи градове - Ош (220 хил. ж.), Джалал Абад.

Административно деление - 6 области.

По-важни исторически събития и дати - I в. - в състава на Кушанското царство; XIII в. - завладян от монголите; 1830 г. - в състава на Конадското ханство; в периода 1863-1876 г. - завладян от Руската империя и включен в Туркестанското генерал-губернаторство; 1918-1923 г. - гражданска война, победа на болшевиките; 1926 г. - създадена Киргизка АССР; 1936 г. - Киргизка ССР в състава на СССР; 31 август 1991 г. - провъзгласена за независима република.

Държавно устройство - република, начело с президент, избиран за 5 години. Висш законодателен орган - Върховен съвет, състоящ се от две палати - Законодателно събрание (35 депутата) и Събрание на Народните представители (70 депутата). Изпълнителен орган - правителство, начело с премиер-министър.

Парична единица - сом (KGS) = 100 тийнс

Стопанство - слабо развита индустриално-аграрна страна. Основни промишлени отрасли - цветна металургия, енергетика, машиностроене, текстилна, шивашка и хранително-вкусова промишленост. Разработват се находища на въглища, антимон, олово, цинк, нефт, живак и др. Селско стопанство - главно направление е пасбищното овцевъдство. Отглеждат се и коне, свине, якове. Растениевъдство - пшеница, царевица, картофи, зеленчуци, мак, памук и др.

Транспорт - шосета - 37.7 хил. км, от тях 15.8 хил. км с твърдо покритие, ж.п. линии - 370 км. Корабоплаване по езерото Исък Кул.

Туризъм - международен туризъм не се развива.

От София до Бишкек - 4 112 км


Национален флаг на Република Киргизия

форум на пътешественика
Няма мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.