Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Азия Карта на света
Търсене
Узбекистан 

Населено място: 

Република Узбекистан

Страната има площ 447.4 хил. кв. км. Граничи (в км) с Туркменистан - 1 540, Казахстан - 2 010, Киргизстан - 862, Таджикистан - 934, и Афганистан - 165. С Аралско море бреговата линия е 613 км. Голяма част от територията е заета от Туранската низина, в пределите на която е платото Устюрт и пустинята Къзълкум. В източната и южната част са хребетите и предпланините на Тян Шан, Хисаро-Алтай (с най-висока точка връх Ходжа Пиряу - 4 424 м), а също и разделящите ги междупланински долини - Ферганска, Зеравшанска, Чирчик-Ангренска.

Климат - рязко континентален, засушлив. Средни януарски температури от -3 до 3 градуса Сº, юли от 26 до 32 градуса Сº. Валежи - от 80 мм в равнините, до 1000 мм в планините. Главни реки - Амударя, Сърдаря и притоците им. Езера - Аралско море, Айдаркул и множество язовири. Растителност - пустинна, степна. Смесени гори заемат 3 % от територията на страната.

Население - 23 620 хил. жит. Гъстота - 52.8 жит. на кв. км. Естествен прираст - 27. Средна продължителност на живота - мъже - 74 г., жени - 76 г.

Етнически състав - узбеки - 71.5 %, руснаци - 7.4 %, таджики - 4.7 %, казахи - 4.1 %, татари - 2.4 %, каракалпакци - 2.2 %, корейци - 1.3 %, киргизи - 1.1 %, украинци - 1.0 %, туркменци - 0.9 %, евреи - 0.8 %, азърбаджанци - 0.4 %, други - 2.2 %.

Официален език - узбекски, използва се руски и таджикски.

Конфесионален състав - мюсюлмани - 86.2 % (от тях сунити - 99.4 %, шиити - 0.6 %), християни - 10.3 % (от тях православни - 91.7 %, униати - 4.7 %, други - 3.6 %), будисти - 1.1 %, юдаисти - 0.6 %, други - 1.8 %. Извън страната живеят около 3 млн. узбеки, главно в Таджикистан, Афганистан, Казахстан и Киргизстан. Във Ферганската долина живеят няколко хиляди българи, насилствено преселени след Втората световна война от Крим, Таврия и Бесарабия. Градско население - 42 %.

Столица - Ташкент (2 120 хил. ж.). По-големи градове - Самарканд (370 хил. ж.), Наманган (320 хил. ж.), Андижан (300 хил. ж.), Бухара (230 хил. ж.), Фергана, Коканд.

Административно деление - 12 области и Република Каракалпакстан.

По-важни исторически събития и дати - 1000 г. пр. Хр. - на територията се образуват робовладелски държави - Хорезм, Бактрия, Согд, Парфия; VI в. пр. Хр. - завоювана от Ахменидите; 329-327 г. пр. Хр. - завладяна от Александър Македонски; 250 г. пр. Хр. - образувано Гръко-Бактрийско царство; VIII в. - под арабска власт - ислямизация; IX в. - образувана държавата на Самандите; 1219 г. - нашествие на монголските войски на Чингиз Хан; 1336-1405 г. - в състава на империята на Тимур (Столица Самарканд); XVIII в. - образувано Кокандското ханство; 1753 г. - възниква Бухарското емирство; 1867 г. - образувано Туркестанско генерал-губернаторство в състава на Руската империя; 1917-1920 г. - гражданска война и установяване на съветска власт; 1920 г. - образуване на съветски републики в Хорезм и Бухара; 1921-1926 г. - съветската власт ликвидира отрядите на басмачите; 1924 г. - създадена Узбекска ССР; 1936 г. - в състава на Узбекистан е включена и Каракалпакската АССР; 29 август 1991 г. - провъзгласена е за независима република.

Държавно устройство - република начело с президент, избиран за 5 години. Висш законодателен орган - парламент от 250 депутата. Изпълнителната власт се осъществява от президента, назначаващ Кабинет на министрите и премиер-министър.

Парична единица - сум (UKS) = 100 тийна

Стопанство - индустриално-аграрна страна в период на преход към пазарна икономика. Запаси от полезни изкопаеми - природен газ, нефт, въглища, злато, полиметални руди, мед, бисмут, волфрам, уран и др. Работят предприятия на цветната металургия, химическата и нефтопреработвателната промишленост, машиностроене (главно машини и оборудване за аграрния сектор), лека промишленост - преработка на памук, хранително-вкусова промишленост и др. Селско стопанство - специализирано в производството на памук. Отглеждат се и пшеница, ечемик, ориз, царевица, зеленчуци, плодове и грозде. Животновъдство - овце (каракул), едър рогат добитък, кози, птици и др. Развито е и бубарство, и отглеждането на животни с ценни кожи - норки, лисици и др.

Транспорт - шосета - 80 хил. км, от които 65 хил. са с твърдо покритие, ж.п. линии - 3.7 хил. км.

Туризъм - има изградена инфраструктура, притежава много туристически забележителности.

От София до Ташкент - 3 761 км


Национален флаг на Република Узбекистан

форум на пътешественика
Няма мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.