Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Африка Карта на света
Търсене
Тунис 

Населено място: 

Тунис

Пълно наименование - Туниска република

Страната има площ 163.6 хил. кв. км. Граничи (в км) с Либия - 480, Алжир - 1 140 и Средиземно море - 1 250. Релефът е равнинно-хълмист, като 1/3 от територията е заета от Атласките планини с най-висока точка 1 544 м (вр. Шамби) и междупланинските плата - Северен и Висок Тел. Южните части на страната са пясъчна пустиня.

Климат - главно субтропичен и пустинен. Средни месечни температури - януари 10 градуса Сº, юли 26 - 32 градуса Сº. Максимални валежи - в Северен Тел, северните и централните части на Тунис - от 400 до 600 мм, а на юг - от 100 до 200 мм. Главна река - Меджерда. Средиземноморска растителност - корков дъб, трева алфа.

Население - 9 680 хил. жит. Гъстота - 59.2 жит. на кв.км. Естествен прираст 22. Средна продължителност на живота - мъже - 68 г., жени - 71 г.

Етнически състав - туниски араби - 97.4 %, други араби - 0.5 %, бербери - 1.2 %, европейци - 0.4 %, други - 0.5 %.

Официален език - арабски, говорими - туниски диалект на арабския и френки.

Конфесионален състав - мюсюлмани - 99.2 % (от тях сунити - 98.5 %, ибадити - 1.5 %), християни - 0.5 %, юдаисти - 0.3 %. Градско население - 59 %. Номади и полуномади са 6 %.

Столица - Тунис (1.8 млн. ж.). По-големи градове - Сфакс (600 хил. ж.), Бизерта (130 хил. ж.), Сус (100 хил. ж.), Кайруан, Габес, Монастир и др.

Административно деление - 20 провинции.

Главни исторически събития и дати - 1200 г. пр. Хр. - на територията на Тунис са изградени колонии на финикийци и гърци; VII в. Пр. Хр. - Картаген - борба с Рим; 146 г. пр. Хр. - Рим разрушава Картагенската държава; 439 г. - Тунис е завладян от вандалите; 534 г. - Тунис влиза в състава на Византия; 698 г. - арабско нашествие и разпространение на исляма; 800 г. - държава на Аглабидите; 1535 г. - Испания завладява Тунис; 1574 г. - Тунис влиза в състава на Османската империя; 1705 г. - образуване на самостоятелна туниска държава (династията на Хюсеинидите); 1881 г. - Франция окупира Тунис; 1942-1943 г. - итало-немска окупация; 20 март 1956 г. - Тунис получава независимост; 1957 г. - провъзгласена Туниската република.

Държавно устройство - република. Държавен глава - президент, избиран за 5 години. Той е главнокомандващ, назначава премиер-министъра и правителството. Висш законодателен орган е Палатата на депутатите (еднопалатен парламент) със 163 депутата, избирани за 5 години. Управлението в провинциите се осъществява от губернатори, назначени от Президента.

Парична единица - туниски динар (TD) = 1000 милима

Стопанство - аграрно-индустриално. Добив на нефт - 3.9 млн. т. фосфати - 7.1 млн. т. желязна руда, цинк и др. Развито нефтопреработване, черна и цветна металургия, химическа, циментова, хранителна и шивашка промишленост. В селското стопанство са заети 40 % от активното население. Основните селскостопански култури са пшеница, ечемик, сорго, овес, царевица, картофи. Изнасят се маслини (1-во място в Африка), цитруси, грозде, тютюн, фурми. Отглежда се едър рогат добитък, овце, кози, камили и др.

Транспорт - над 2 хил. км, ж.п. линии и 33 хил. км шосета.

Туризъм - има много туристически обекти - развалините на Картаген, римски амфитеатър в Ел Джем, крепости, джамии и др., както и добре развита туристическа и курортна инфраструктура. Годишно страната се посещава от над 1 млн. туристи.

От София до Тунис - 1 302 кмфорум на пътешественика
1209 мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.