Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Европа Карта на света
Търсене
Беларус 

Населено място: 

Република Белорусия

Други наименования - Беларус, Белорус

Страната има площ 207.6 хил. кв. км. Граничи (в км) с Полша - 408, Литва - 448, Латвия - 158, Русия - 1 170, и Украйна - 826. Голяма част от територията е равнинна, на места с вериги от моренни възвишения - Свенцянски, Браславски, Освейски, Мелоруска верига (с най-висока точка - 345 м), между тях са равнините - Централноберезинска, на юг - Полеси.

Климат - умерено-континентален. Средни температури - януари - от -4 до -8 градуса Сº, юли - от 17 до 19 градуса Сº. Валежи - 550-700 мм. Главни реки - Днепър (с притоците Березина, Припят, Сож), Западна Двина, Неман (с Вилия), Буг. По-големи езера - Нароч, Освейско, Лукомско, Дривяти и др. (30 % от територията на страната е заета от езера и блата). Растителност - смесените гори заемат 30 % от територията.

Население - 10 070 хил. жит. Гъстота - 48.5 жит. на кв. км. Естествен прираст - 4. Средна продължителност на живота - мъже - 64 г.; жени - 74 г.

Етнически състав - белоруси - 79.2 %, руснаци - 12.4 %, Поляци - 4.1 %, украинци - 1.9 %, евреи - 1.1 %, татари - 0.1 %, литовци - 0.1 %, други - 1.1 %.

Официален език - белоруски. Използват се още руски и полски.

Конфесионален състав - християни - 97.3 % (от тях православни - 77.1 %, католици - 21.4 %, униати - 0.8 %, протестанти - 0.7 %), мюсюлмани - 0.2 %, юдаисти - 1.1 %, други - 1.4 %. Извън страната живеят около 2.1 млн. белоруси, главно в Русия, Полша, Литва, Украйна и Казахстан. Градско население - 75 %.

Столица - Минск (1 710 хил. ж.). По-големи градове - Гомел (540 хил. ж.), Витебск (400 хил. ж.), Могильов (380 хил. ж.), Гродно (300 хил. ж.), Брест (290 хил. ж.), Борисов (150 хил. ж.), Орша.

Административно деление - 6 области.

По-важни исторически събития и дати - II в. - територията е населена със славянски племена - драговичи, радимичи, кривичи; IX в. - в състава на Киевска Рус; XII в. - феодална раздробеност - Полоцко, Турово-Пинско, Городненско, Минско и др. княжества; XIV в. - в състава на Великото Литовско княжество; 1569 г. - в състава на Полша - Жеч Посполита; 1793 г. - в състава на Руската империя; 1915-1918 г. - окупирана от немски войски; 1918 г. - провъзгласена Белоруска народна република; 1919 г. - създадена Съветска Белорусия; 1920 г. - окупирана от Полша; 1921 г. - Рижки мир - Западна Белорусия остава в Полша; 1922 г. - Белоруска ССР в състава на СССР; 1939 г. - СССР напада Полша и окупира Западна Белорусия; 1941-1944 г. - окупирана от Германия и освободена от Съветската армия; 1945 г. - в състава на СССР; 25 август 1991 г. - провъзгласена за независима република.

Държавно устройство - президентска република. Законодателна власт - двупалатен парламент (Национално събрание) - Долна палата - Палата на представителите и Горна палата - Съвет на републиката. Изпълнителна власт - правителство, начело с премиер-министър.

Парична единица - белоруска рубла (BR) = 100 копейки

Стопанство - промишлено-аграрна страна с бавен преход към пазарна икономика. Има развити промишлени отрасли - химическа, автомобилно и транспортно машиностроене, електроника, дървопреработване, целулозно-хартиена, текстилна, шивашка, хранително-вкусова и др. Селско стопанство - отглежда се пшеница, ечемик, ръж, овес, лен, картофи (20 % от обработваемата земя). Животновъдство - едър рогат добитък, свине и птици.

Транспорт - шосета - 47 хил. км, от които 36.7 хил. км с твърдо покритие; ж.п. линии - 5.5 хил. км.

Туризъм - международният туризъм е слабо развит.

От София до Минск - 1 282 км


Национален флаг на Република Белорусия

форум на пътешественика
5 мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.