Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Азия Карта на света
Търсене
Таджикистан 

Населено място: 

Република Таджикистан

Страната има площ 143.1 хил. кв. км. Граничи (в км) с Узбекистан - 934, Киргистан - 843, Китай - 572, и Афганистан - 1 350. Голяма част от територията е планинска, заема части от Тян Шан, Хисаро-Алтай и Памир - с най-висока точка връх Исмаил Самани (бивш Комунизъм) - 7 495 м, разделени от междупланински котловини и долини - Ферганска, Зеравшанска, Вахшка, Хисарска и др. Около 50 % от територията на страната са на над. вис. над 3 000 м, като 8.5 хил. кв. км са заети от ледници, най-голям от който е ледникът Федченко с дължина 77 км.

Климат - континентален. Средните температури в равнините (до 500 м) са за януари от -1 до 3 градуса Сº и за юли от 23 до 30 градуса Сº, в планините за януари са -25 градуса Сº и за юли от 23 до 28 градуса Сº. Валежи - 150-300 мм в долините, до 700 мм в планините. Главни реки - Амударя, Сърдаря, Вахш, Зеравшан. Най-голямото езеро - Каракул. Растителност - преобладава тревистата и храстова, пустинна, а в планините - смесени хори (4 % от площта на страната) и високопланински ливади.

Население - 6 370 хил. жит. Гъстота - 44.5 жит. на кв. км. Естествен прираст 31. Средна продължителност на живота - мъже - 69 г., жени - 74 г.

Етнически състав - таджики - 62.5 %, памирски народи - 2.6 %, узбеки - 23.5 %, руснаци - 2.2 %, татари - 1.4 %, киргизи - 1.3 %, немци - 0.9 %, украинци - 0.8 %, други - 4.8 %.

Официален език - таджикски, използват се руски и узбекски.

Конфесионален състав - мюсюлмани - 93.3 % (от тях сунити - 97.2 %, шиити-исмаилити - 2.8 %), християни - 4.6 % (от тях православни - 64.3 %, католици - 17.2 %, протестанти - 9.7 %, други - 8.8 %), други - 2.1 %. Извън страната живеят около 3.8 млн. таджики, главно в Афганистан и Узбекистан. Градско население - 33 %.

Столица - Душанбе (602 хил. ж). По-големи градове - Ходжент (Худжанд - 170 хил. ж.), Курган Тюбе (120 хил. ж.), Кубял (103 хил. ж.).

Административно деление - 3 области и Горно Бадахшанска (Планинско Бадахшанска) автономна област.

По-важни исторически събития и дати - 1000 г. пр. Хр. - територията е в състава на държавите Согд и Бактрия; IV в. пр. Хр. - завладяна от Персия; 329 г. пр. Хр. - завладяна от войските на  Александър Македонски; III в. пр. Хр. - в състава на Гръко-Бактрийското царство; 565 г. - нашествие на тюркски племена; VIII в. - арабско нашествие и разпространение на исляма; 1219-1221 г. - нахлуване на монголските орди на Чингиз Хан; 1336-1405 г. - в състава на империята на Тимур; ХVI в. - в Бухарското емирство; 1876 г. - цялата територия влиза в състава на Руската империя; 1918-1926 г. - гражданска война; 1924 г. - образувана Таджикска АССР; 1929 г. - става съюзна република; 9 септември 1991 г. - провъзгласена за независима република.

Държавно устройство - република. Глава на държавата и на изпълнителната власт е президент. Висш законодателен орган - парламент.

Парична единица - таджикска рубла (TUR) = 100 танга

Стопанство - аграрно-индустриална страна в икономическа криза. Главна селскостопанска култура - тънковлакнест памук. Отглежда се и сусам, тютюн, пшеница, ечемик, ориз, картофи, зеленчуци, плодове и грозде. Животновъдство - овце и едър рогат добитък. Страната има запаси от нефт, газ, въглища, полиметални руди и др. Водещи промишлени отрасли са лека промишленост (памуко-текстилна, шивашка, копринена, хранително-вкусова), химическа, цветна металургия, машиностроене.

Транспорт - шосета - 13.5 хил. км, от които 10.9 хил. км с твърдо покритие; ж.п. линии - 470 км. Международни летища - Душанбе и Ходжент.

Туризъм - международният туризъм е слабо развит.

От София до Душанбе - 3 813 км


Национален флаг на Република Таджикистан

форум на пътешественика
Няма мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.