Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Европа Карта на света
Търсене
Латвия 

Населено място: 

Визови изисквания


Съгласно нота № 834 от 23 септември 2002 г. на Посолството на Република Латвия във Варшава, Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Латвия за взаимно премахване на изискванията за визи и Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Латвия за обратно приемане на лица, които влизат и пребивават незаконно на техните територии, подписани в Рига на 5.07.2002 г., влизат в сила от 12 октомври 2002 г.

Текстът на Спогодбата за безвизов режим предвижда:

  1. Гражданите на двете страни могат да влизат и пребивават на територията на другата страна без виза за срок до 90 дни в рамките на шест месеца. Виза е необходима за престой по-дълъг от посочения, както и за упражняване на трудова дейност или обучение.
  2. Гражданите на двете страни, които са служители на дипломатическо или консулско представителство, международна организация или търговско представителство на територията на другата Договаряща страна, могат да влизат, излизат или пребивават на територията на приемащата Договаряща страна без виза през целия период на своята акредитация при условие, че притежават документ за доказване на официалния им статут.
  3. Членове на семействата на лицата, посочени в т. 2, които живеят заедно с тях в едно домакинство и имат акредитация от другата Договаряща страна, могат да влизат в нейната територия, да пребивават там през периода на мандата си без виза и да я напускат без специално разрешение.

Спогодбата съдържа и обичайни клаузи за реда за преминаване на границите, спазване законодателството на приемащата страна, обмен на информация относно приложението на спогодбата, влизане в сила, прекратяване и временно преустановяване на действието й при форс-мажорни обстоятелства. Уредена е хипотезата при загубване на паспорт или друг заместващ го документ за пътуване по време на пребиваването на територията на приемащата страна, както и правото й да откаже влизането или съкрати срока на пребиваването на лица, които счита за неприемливи или нежелани.

Посолство на Латвия във Варшава
Понеделник, сряда и петък - 10 до 13 ч.
Вторник и четвъртък - 10-13 и 15-17ч.
Тел. 00427 848 98 05

Посолство на Латвия във Литва
Тел. 00372 231 260форум на пътешественика
Няма мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.