Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Америка Карта на света
Търсене
САЩ 

Населено място: 

Визови изисквания


При пътуване за САЩ е необходимо да притежавате валиден паспорт и виза. Валидната виза е само входен документ, а продължителността на престоя се определя от имиграционния (граничния) служител. Всеки пътник трябва да е готов да отговори на въпросите му за целта на пребиваването, средствата за издръжка и др. Издаденото от имиграционния служител бяло правоъгълно картонче (Формуляр І-94) следва да се съхранява в паспорта и да се представи при напускането на страната.

Категории визи и свързаните с тях процедури, отнасящи се до хора на изкуството и спортисти

Спортисти, артистични групи, хора на изкуството (P's)

Р-1 Спортист

Класификацията Р-1 се прилага за чужденец, пребиваващ временно в САЩ, за да участва в конкретно спортно състезание като спортист, самостоятелно или като част от група или отбор, с изяви на международно ниво.

Изисквания към заявлението

Работодател от САЩ трябва да подаде заявление I-129, заедно с:

 • Препоръчително писмено становище от съответна трудова организация
 • Копие от договора с голяма спортна лига или отбор в САЩ или договор в индивидуален спорт, съответстващ на международно признаване в спорта, ако такива договори се използват в този спорт
 • Поне два от следните доказателствени документи:
  • Значително участие в предишен сезон с голяма спортна лига в Съединените щати
  • Участие в международно състезание с национален отбор
  • Значително участие в предишен сезон за колеж или университет в САЩ в шампионат между колежите
  • Писмено удостоверение от длъжностно лице от управителен орган на този спорт, в което подробно се посочва какво е международното признание на чужденеца или отбора
  • Писмено удостоверение от член на спортна медия или признат експерт в този спорт, който подробно посочва какво е международното признание на чужденеца или отбора
  • Лицето или отборът се класира, ако спортът има международна класация
  • Чужденецът или отборът е получил значително отличие или награда в спорта

Р-1 Артистична група

Класификацията Р-1 също се прилага за чужденец, пребиваващ временно в САЩ, за да участва в представления като член на артистична група, базирана в чужбина, която е получила международно признание за високи постижения в съответната област за продължителен и съществен период от време. Лицето също трябва да има продължителна и действителна връзка с групата (обикновено поне от една година) и/или изпълнява функции, които са неразделна част от изпълнението на групата.

Изисквания към заявлението

Заявлението трябва да бъде подадено от работодател от САЩ, заедно с:

 • Препоръчително писмено становище от съответна трудова организация
 • Заявление, че групата е била учредена и изнася редовно представления не по-малко от една година
 • Доказателство, че групата е получила международно признание за високи постижения в съответната област за продължителен и съществен период от време, както е доказано с документ за получаване от групата на, или номинация за, значителни международни награди или отличия за високи постижения в съответната област или доказателство за поне 3 от следните:
  • Групата е изнасяла представления и ще изнася представления като участваща или водеща артистична група в продукция или мероприятия, които имат забележителна репутация, както това може да се докаже от рецензии, обяви, реклами, публикации, договори или потвърждения
  • Групата е постигнала международно признание и одобрение за високи постижения в нейната област, както е видно от рецензии в големите вестници, търговски вестници, списания и дружи публикувани материали
  • Групата е извършвала и ще извършва услуги като водеща или участваща група за организации и учреждения, които имат забележителна репутация както се доказва от рецензии в големи вестници, търговски вестници, публикации или атестати
  • Групата е постигнала големи търговски успехи или успехи, признати от критиката, доказани от показатели като класирания, приходи от залагания, продажби на касети или видео материали и други постижения, отчетени в търговските вестници, големите вестници или други публикации
  • Чужденецът е получил значително признание за постижения от критики, организации, държавни органи или други признати експерти в областта, в която чужденецът е ангажиран, с атестатите, които ясно посочват източника, опита и познаването на постиженията на чужденеца
  • Групата е получавала и ще получава висока заплата или друго значително възнаграждение за услуги, сравними с други, намиращи се в сходно положение в областта, както се доказва от договори или други надеждни доказателства

Р-2 Обмен на хора на изкуството

Класификацията Р-1 също се прилага за чужденец, пребиваващ временно в САЩ, за да участва като човек на изкуството или изпълнител самостоятелно или като част от група, който ще участва по програма за взаимен обмен между организация в САЩ и организация в друга страна.

Изисквания към заявлението

Заявлението І-129 трябва да бъде подадено от спонсориращата организация, работодател в САЩ или трудова организация в САЩ, която е сключила споразумението. Към заявлението трябва да бъдат приложени:

 • Писмено становище от съответна трудова организация
 • Копие от официалното споразумение за взаимен обмен между организацията(ите) от САЩ, която спонсорира чужденеца и организацията(ите) в чужбина, която ще приеме американски артист или изпълнител
 • Заявление от спонсориращата организация, в което се описва взаимния обмен на американски артисти или изпълнители, тъй като се отнася до конкретното заявление, за което се търси класификация
 • Доказателство, че чужденецът и лицето, занимаващо се с изкуство или изпълнителят от САЩ, обект на споразумението за взаимен обмен, са хора на изкуството със сравними умения и че условията на наемане на работа са сходни
 • Доказателство, че съответната трудова организация в САЩ е участвала в преговорите или се е съгласила с взаимния обмен на хора на изкуството или изпълнители от САЩ и от чужбина

Р-3 Уникални артисти в културата

Класификацията Р-3 също се прилага за чужденци, пребиваващи временно в САЩ, за да участват, обучават или подготвят хора на изкуството или изпълнители самостоятелно или като част от група по програма, която е уникална в културно отношение.

Изисквания към заявлението

Заявлението трябва да бъде подадено от спонсориращата организация или работодател в САЩ, заедно с:

 • Писмено становище от съответна трудова организация
 • Писмени клетвени декларации, атестати или писма от признати експерти, удостоверяващи истинността на уменията на чужденеца или групата да изпълняват, представят, обучават или подготвят форми на уникално и традиционно изкуство и представят препоръки от експерта, включително основанията на неговите/нейни познания относно уменията на чужденеца или групата.
  • Документация, че всички представления или представяния ще бъдат уникални в културно отношения събития
  • Документация, че представлението на чужденеца или групата е уникално от културна гледна точка, което се доказва от рецензии във вестници, списания или други публикувани материали.

Р-1, 2 или 3 (Придружаващ помощен персонал)

Тази категория се прилага за придружаващия помощен персонал, който се състои от висококвалифицирани чужденци, пребиваващи временно като необходима и неделима част от състезанието или представлението на Р-1, 2 или 3. Основният помощен персонал трябва да предоставя помощни услуги, които не могат веднага да бъдат предоставени от работник от САЩ и които са от основно значение за успешното представяне или услуги на атлета или изпълнителя.

Изисквания към заявлението

Заявлението трябва да се подаде във връзка със заявление за чужденец Р-2 от работодател от САЩ и трябва да се придружава от:

 • Писмено становище на трудова организация в областта на уменията, в която чужденецът ще участва
 • Заявление, в което се описва предходни и главно настоящи значителни умения и опит от работа с основния чужденец
 • Копие от писмен договор между работодателя и чужденеца или резюме на условията на устно споразумение, съгласно което чужденецът ще бъде нает на работа

Посолство на САЩ в Софияфорум на пътешественика
1 мнениеИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.