Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Европа Карта на света
Търсене
Албания 

Населено място: 

Република Албания

Страната е разположена в югозападната част на Балканския полуостров, на брега на Адриатическо море. Граничи (в км) с Югославия - 285, Македония - 191, Гърция - 256 и има брегова линия 472 км. Площта й е 28.75 хил. км. Голяма част от територията е планинска - Северноалбански Алпи, Томор и Кораб (с най-висока точка 2 764 м). Крайбрежието е равнинно.

Климат - субтропичен, средиземноморски. Средните температури за януари са 8-9 градуса Сº, за юли 24-25 градуса Сº. Валежи - 800-2000 мм. Главни реки - Дрин, Семани, Вьоса. Езера - Шкодренско, Охридско, Преспанско. Растителност - субтропична, широколистни и иглолистни гори (50 % от площта).

Население - 3 620 хил. жители. Гъстота - 125.9 жит. на кв. км. Естествен прираст 21. Средна продължителност на живота - мъже - 70 г., жени - 76 години.

Етнически състав - албанци 96.7 %, гърци - 1.9 %, аромъни - 0,5 %, българи - 0.4 %, други - 0.5 %.

Официален език - албански

Конфесионален състав - мюсюлмани - 68.9 % (от тях православни - 67.1 %, католици - 32.3 %, униати - 0.6 %), други - 1.9 %. Извън страната живеят около 2.5 млн. албанци, главно в Югославия и Македония. Градско население - 40 %. Българите-мюсюлмани населяват Голо Бърдо и окръг Кукъс, а българите-християни живеят около Преспанското езеро.

Столица - Тирана (430 хил. ж.). По-големи градове - Дуръс (85 хил. ж.), Албасан (83 хил. ж.), Шкодра (82 хил. ж.), Вльора (74 хил. ж.), Корча (65 хил. ж.).

Административно деление - 36 окръга.

По-важни исторически събития и дати - 2000 г. пр. Хр. - територията е обитавана от илирийски племена; II в. пр. Хр. - включена в римската провинция Далтамация; V в. - включена в състава на Византия; 1205 г. - по крайбрежието се настаняват венецианци; ХIV в. - завоювана от сръбската държава; 1443-1468 г. - борба против османското нашествие-Скендербег; 1479 г. - в състава на Османската империя; 28 ноември 1912 г. - провъзгласена независимостта; 1928 г. - Ахмед Зогу се обявява за крал; 1939 г. - Албания е окупирана от италиански войски; 1943 г. - немска окупация; 2 януари 1946 г. - провъзгласена Албанска народна република - комунистически режим; 1990 г. - начало на демократизацията на страната.

Държавно устройство - парламентарна република, начело с президент, избиран от парламента за 5 години. Висш орган на държавната власт и законодателствен орган - парламент от 140 депутата, избирани за 4 години. Изпълнителен орган - Съвет на министрите.

Парична единица - лек (L) = 100 киндарки

Стопанство - аграрно-индустриална страна. Разполага с полезни изкопаеми - нефт, природен газ, лигнит, медна и желязна руда. Водещи промишлени отрасли - минно-добивна, хранително-вкусова и текстилна, черна металургия и нефропреработване. Селско стопанство - заето с около 50 % от активното население. Основен отрасъл - растениевъдство. Отглеждат се пшеница, ръж, ечемик, царевица, слънчоглед, плодове и зеленчуци, лозя, тютюн и маслини. Животновъдство - преобладава пасбищното отглеждане на овце и кози.

Транспорт - шосета - 7.5 хил. км; ж.п. линии - 720 км.

Туризъм - международен туризъм практически не се развива.

От София до Тирана - 326 км


Национален флаг на Република Албания

форум на пътешественика
8 мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.