Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Америка Карта на света
Търсене
САЩ 

Населено място: 

Каньонът на река Колорадо

В западната планинска част на САЩ протича река Колорадо. Тя води своето начало от западните склонове на Скалистите планини и се влива в Калифорнийския залив на Тихия океан. По нейното течение в границите на щата Аризона на около 350 км дължина се намира една дълбоко всечена долина със стръмни, почти отвесни стъпаловидни склонове, известна под името Гранд каньон – “Големият каньон на р. Колорадо”.

Никоя друга река в света не се е всякла толкова дълбоко в земните пластове; никъде другаде на Земята не може да се види такава чудна гледка, каквато се разкрива в каньона на Колорадо. Тази тясна дълбока речна долина е действително едно от природните чудеса на света както поради величието на панорамата, която се открива тук, така и поради научната стойност, която има тя за учените, изучаващи историята на Земята. Големият каньон представлява дълбок разрез на част от семната кора. Никоя книга и никоя лаборатория не може да даде и покаже това, което живата природа е показала тук. По характера и разположението на отделните земни пластове, наредени в хоризонтален ред, учените съдят за времето на тяхното образуване, а по техния състав и остатъците от вкаменелости – за живота на Земята в миналите ери и епохи. В близост до каньона е организиран голям геологически институт, в който се правят непрекъснати наблюдения и изследвания върху историята на нашата планета и рушителната сила на водата върху земните пластове.

Но ако Големият каньон на р. Колорадо представлява изключително интересен обект за учените, то той е не по-малко привлекателен и за обикновения човек – турист или пътешественик. Тук може да се види такава омайваща и шеметна гледка, която никога не се забравя. Едва доближил долината на реката, човек устремява поглед надолу и остава в захлас. Под краката му зее пропаст, дълбока на места 1 800 м, в дъното на която като бяла лента се открояват водите на реката – бързи и пенливи. Напред тази бездна продължава криволичеща, но все така дълбока и страшна. Склоновете на долината са стъпаловидни с отвесни откоси, сякаш изсечени от могъща ръка. Погледът бавно се издига по отсрещния склон на каньона. Той среща различно дебели и с различна окраска земни пластове, някои съвсем гладки, а други в причудливи форми, напомнящи скулптурни произведения на различни животни и хора. При огряване от слънцето тези пластове светлеят с различни багри, придавайки чудна прелест на местността. А най-отгоре е почвеният слой, покрит с оскъдна трева и храсти.

Отсрещният бряг изглежда съвсем близък, а е отдалечен близо 25 км. Толкова е средната ширина на каньона. Но на места той се стеснява и до 6 км, а другаде двата бряга се отдалечават един от друг на 30 км. Като магическа сила реката в глъбините отново привлича окото. И ето сред захласа от видяното мисълта извиква неминуемия въпрос: как е образувано това велико чудо на природата, кой е неговият творец. Безспорно най-голям дял за образуването на Големия каньон има р. Колорадо. Нейните буйни води са се врязвали все по-дълбоко в земните пластове поради бавното издигане на сушата. Това е траело много хиляди години, то продължава и сега. Но само с рушителната сила на речната вода трудно би могло да се обясни тази огромна долина. По земята има и други реки със същата и дори по-голяма рушителна сила, а техните долини не могат и да се сравняват с каньона на Колорадо. Естествено е, че тук и вътрешните земни сили са подпомогнали дълбокото всичане на речните води и образуването на този грандиозен каньон. Пукнатините в земните пластове са били използувани от водите на реката, а различията в устойчивостта на скалите са придали стъпаловидния облик на долината. За това говори между другото и обстоятелството, че височината на двата бряга на каньона не е еднаква. Причината за тези различия във височината се крие в разместването на земните пластове, станало тук в минало геоложко време.

Районът на Големия каньон преди идването на европейците в американския континент е бил населен с индианци, каквито има тук и сега. В 1521 г. испанският капитан Лопес пръв открил тази чудна речна долина и дал името “Гран каньон” – Голямата тръба – име, което е запазено и досега. От ХVІ в. до втората половина на ХІХ в. каньонът не е бил проучван и за него се разказвали чудновати и фантастични неща. Едва в 1869 г. американският учен Джон Поуел пропътувал с лодка Каньона на Колорадо и дал първите научни сведения за него. От 1913 г. този район е обявен за национален парк и е едно от най-посещаваните места в САЩ. Годишно тук идват средно над 1 млн. любознателни туристи от САЩ и от цял свят. За посетителите са създадени условия за удобно наблюдаване на каньона с далекогледи, прожектират се научни филми и дори са създадени удобства за слизане по склона на каньона до самата река. Това слизане на 1 800 м дълбочина в земните недра е едно от най-величествените преживявания, които човек може да има в своя живот.форум на пътешественика
Няма мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.