Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Африка Карта на света
Търсене
Етиопия 

Населено място: 

Етиопска планинска земя


Етиопската планинска земя представлява високо издигната планинска област в североизточната част на Африка. Тя се състои от няколко силно разчленени планини с характерни платовидни била и върхове. На места отделни върхове достигат 4 600 м височина. Особено величествени са източните склонове на Етиопската планинска земя над дълбоко хлътналата Данакилска падина. Когато пътникът се отправи към източните стръмни склонове, пред него се изправя непристъпна стена, висока около 2 000 м. 

Само дълбоко врязаните речни долини правят възможно изкачването по склона. Щом се добере до билото, той бива поразен от гледката: пред него се разстила равнина, която го кара да забрави, че се намира на над 2 000 м надморска височина. След като пропътува известно разстояние, оказва се, че равнинният характер на билото е само една първоначална илюзия. Изведнъж пред него се препречва дълбока речна долина. За да продължи пътя си, трябва да я прекоси, а това не е никак лесно, защото дъното и , по което тече буен планински поток, е на не по-малко от 1 000 м. под него. Такива стръмни каньоновидни долини и проломи прорязват Етиопската планинска земя в различни посоки. Те са образувани в стари пукнатини на земната кора, които са раздробили планинските масиви. В резултат на изветрянето на скалите и ерозионното действие на течащите води тези масиви са се обособили в платовидни възвишения, които местното население нарича „амби”. Техните върхове представляват заравнености, ограничени с почти отвесно изрязани склонове. Съобщенията между отделните „амби” са много трудни вследствие на дълбоко всечените каньоновидни долини. Еднообразният им релеф тук-там се разнообразява от причудливи форми, изрязани в базалтовите скали: базалтови гъби, стълбове и различни фигури.

На някои места тези причудливи форми са надвиснали над тесните каньони, от чиито дълбочини едва-едва се долавя тътнеж на водопади и прагове. Високо над платата се издигат конуси на угаснали вулкани. Такава е трудно достъпната планина Семиен в северната част на платото, в която се издига и най-високият връх в Етиопия – Рас Дашан (4620 м.). Между планинските била е разположена обширна красива котловина на езерото Тана – най-голямото езеро в Етиопия.

В Етиопската планинска земя климатичните условия са в твърде голяма зависимост от надморската височина. Това накарало местното население да даде особени названия на височинните климатични пояси. Най-ниският на височина от подножието на планината до 1700 – 1800 м. носи името „кола”. Тук климатът е топъл и влажен със средни годишни температури над 20º. Има буйна тропична растителност. Между 1700 и 2400 м. се простира поясът „война-дега” със средни годишни температури от 15 º до 20 º. Климатът, а отчасти и растителността на „война-дега” наподобяват много субтропичния пояс. Той е много благоприятен за живота на човека и за земеделските култури, поради което е и най-населен. Третият пояс – „дега”, който заема високите части на платото, над 2400 м. е с умерен климат. Средните годишни температури са под 15º. Климатът на „дега” твърде много наподобява климата на България. Появяват се ливади с подобни на нашите треви и дървета с опадващи през зимата листа. Високите върхове на Етиопските планини през голямата част от година са покрити със сняг и се отличават със студен климат. Не случайно за Етиопия казват: „краката й стъпват в горещите пясъци, а главата й е обвита от студ”.

Крайно неравномерно са разпределени валежите по територията на Етиопската планинска земя. Югозападните планински склонове получават повече валежи, а източните по-малко. Във високите части пада 1200 – 1500 мм, а по върховете общият валеж от дъжд и сняг достига до 2500 мм. По източните склонове валежите намаляват до 500 мм, а в пустинните местности на Данакилската падина са под 250 мм.

От Етиопската планинска земя водят началото си много бързотечни реки. Те се стичат във всички посоки, но най-пълноводни са тези, които отнасят водите си в Нил. Главна река е Сини Нил, или Абай, както я нарича местното население. Тя започва като малък ручей, който се влива в езерото Тана. От него изтича като буйна река, която се провира през непристъпен каньон, дълъг 500 км. и дълбок 1200 м. Абай дава близо половината от водите на река Нил, но в сухия сезон водите й намаляват.

Растителната покривка на Етиопските планини се отличава с голямо разнообразие. Тя се намира под прякото влияние на климата и надморската височина. Пустинната и полупустинната растителност на низините се сменя от саванна в платата, от тропичните галерийни гори в речните долини и от планинските ливади високо в планините.

Етиопия е родина на много културни растения. Оттук е произлязло кафето – името си е получило от провинцията Кафа. Срещат се и много диворастящи хлебни растения като пшеница и ечемик. Те се сеят и като земеделски култури за хляб и фураж. С тяхната слама етиопските селяни покриват ниските си, измазани с глина къщи. На височина до 2000 м. се отглеждат памук, захарна тръстика, кафе, банани, ориз, батати и др.

В етиопската планинска земя могат да се видят толкова много и разнообразни животни, колкото в никоя част на смета.

Етиопската планинска земя влиза в пределите на една от най-старите африкански държави – Етиопия.форум на пътешественика
1 мнениеИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.