Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Европа Карта на света
Търсене
Исландия 

Населено място: 

Икономика

Икономиката на Исландия е от типично скандинавски тип - изключително добре развита социална система, ориентирана към индивидуалното благосъстояние на хората, ниска безработица, стабилни темпове на икономически растеж и равномерно разпределение на доходите на населението.

Риболовът и преработването на риба имат определяща роля в икономиката на страната и традиционно съставляват основна част от износа на Исландия. Около 5% от световната търговия с риба и рибни продукти е с исландски произход. Икономическата и риболовна зона около острова обхваща акваторията до 200 мили от крайбрежната линия на острова.

Исландия разполага с богати енергийни ресурси. Енергетиката е стратегически отрасъл на исландската икономика. 45% от енергийните потребности се осигуряват от водноелектрически централи, а 30% от геотермални източници.

Исландия произвежда и изнася значителни количества алуминий и феросиликон, като делът на химическата индустрия в БВП на Исландия непрекъснато нараства през последните години. Производството на алуминий в периода 1990-2002г. нараства с 183% (86.8 тона през 1990 г. срещу 245.1 тона през 2002 г.), а производството на феросиликон – с 78% (62.8 тона през 1990 г. срещу 112 това през 2002 г.).

През последните години се развива бурно исландският финансов и банков сектор. Водещите търговски банка в страната стъпват все по-уверено на банковия пазар в Скандинавия и Европа като цяло, включително чрез установяване на контрол и закупуване на чуждестранни търговски банки и застрахователни дружества.

Ръстът на исландската икономика е висок - 6% (2004 г.), 7.5% (2005 г.) и 3.7% (2006 г.). През последните три години БВП достига 915 млрд. ISK (2004), 1 012 млрд. ISK (2005) и 1 141 млрд. ISK (2006 г.).

Инфлацията е ниска – 3.2% (2004), 4% (2005). През 2006 г. бе регистрирано покачване на инфлацията – 7.4%, дължащо се на прекомерния приток на чуждестранни капитали и “прегряването” на икономиката на страната.

Безработицата има стойности близки до останалите скандинавски страни: 3.1% (2004), 2.6% (2005) и 2.5% (2006).

Основните стоки в износа на Исландия са морските, промишлените и химическите и селскостопанските продукти (72% от износа). Въпреки насърчаваната от правителството и бизнес средите стабилна тенденция към диверсифициране на исландската икономика през последните години, все още експортът на риба и рибни продукти заема първостепенно значение за националното стопанство – 60.2% от износа на Исландия през 2004 г., 56.7% (2005 г.) и 51.2% (2006 г.).Антон Дойков


форум на пътешественика
Няма мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.