Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Европа Карта на света
Търсене
Полша 

Населено място: 

Полша

Страната има площ 312.68 хил. кв. км. Граничи (в км) с Германия - 462, Чехия - 786, Словакия - 518, Русия - 210, Литва - 103, Белорусия - 408 и Украйна - 387. Има брегова линия с Балтийско море - 524 км. Голяма част от територията е заета от хълмисто-моренна равнина с максимална височина до 329 м (Балтийска верига) с множество езера в северозападната част и Мазурското поезерие. В южните гранични части са планините Судети (връх Снежка - 1 602 м), Карпатите (връх Рисий - 2 499 м).

Климат - умерен, преходен към континентален. Средна температура - януари от -1 до -3 градуса Сº, юли - от 16 до 19 градуса Сº. Валежи - от 500-600 до над 1000 мм в планините. Главни реки - Висла с притоците си Сан, Пилица, Буг и Одра с притоците си Лужицка Ниса и Варта. Растителност - широколистни и иглолистни гори (27 % от площта).

Население - 38 780 хил. жители. Гъстота - 124 жит. на кв. км. Естествен прираст 1.0. Средна продължителност на живота - мъже - 67 г., жени - 76 години.

Етнически състав - поляци - 98.3 %, украинци - 1.0 %, белоруси - 0.5 %, други - 0.2 %.

Официален език - полски.

Конфесионален състав - християни - 99.5 % (от тях католици - 95.3 %, старокатолици - 0.3 %, православни - 2.1 %, униати - 1.6%, протестанти - 0. 7%), други - 0.5 %. Извън страната живеят около 8 млн. поляци, главно в САЩ, Белорусия, Украйна, Канада, Австралия, Литва. Градско населени - 67 %.

Столица - Варшава (1 645 хил. ж.). По-големи градове - Лодз (838 хил. ж.), Краков (744 хил. ж.), Вроцлав (641 хил. ж.), Познан (583 хил. ж.), Гданск (461 хил. ж.), Шчечин (416 хил. ж.), Катовице (400 хил. ж.).

Административно деление - 16 воеводства.

По-важни исторически събития и дати - 840 г. - образувана първата полска държава; 966 г . - княз Мешко I приема християнството; 1025 г. - Полша става кралство - Болеслав I; ХII в. - федерална раздробеност на страната; 1410 г. - разгром на рицарите от тевтонския орден при Грюнвалд; 1506 г. - формиран полски парламент - сейм; 1569 г. - обединяване с Литва - Жеч Посполита; 1582 г. - присъединяване на Ливония; 1605-1612 г. - войни с Русия; 1648-1721 г. - последователни неуспешни войни с Украйна, Швеция и Северната война; 1772 г. - първо разделяне на Жеч Посполита между Прусия, Австрия и Русия; 1793 г. - второ разделяне - въстание на Т. Костюшко; 1795 г. - трето разделяне и ликвидиране на Полша; 1807-1813 г. - Наполеон I създава Варшавско херцогство; 17 ноември 1918 г. - провъзгласена независима полска държава; 1920 г. - Полско-съветска война. Полша получава Западна Украйна и Западна Белорусия; 1 септември 1939 г. - Германия напада Полша - начало на Втората световна война. Източната част е заграбена от СССР; 1945 г. - Съветската армия навлиза в Полша; 1946-1948 г. - формиране на комунистически режим; 1989 г. - първи свободни избори, край на комунистическия режим; 1999 г. - член на НАТО.

Държавно устройство - парламентарно-президентска република. Изпълнителната власт се осъществява от президент (избиран за 5 години) и Съвет на министрите. Законодателен орган - парламент от две палати - Сейм (460 члена) и Сенат (100 сенатора), избирани за 4 години.

Парична единица - злота (ZL) = 100 гроша

Стопанство - индустриално-аграрна страна. Притежава големи запаси от въглища, сяра, сребро, мед, цинк, олово и др. Водещи отрасли в икономиката - машиностроене (корабостроене, самолетостроене, автомобилостроене, локомотиви и вагони, селскостопанска техника, строителни машини и др.), черна и цветна металургия, нефтопреработване, химическа промишленост, парфюмерия, текстилна, хранително-вкусова промишленост и др.). Селско стопанство - обработва се около 45 % от площта на страната. Отглеждат се зърнени, картофи, зеленчуци, плодове, захарно цвекло и др. Главни отрасли в животновъдството - свиневъдство, млечно-маслено говедовъдство, птицевъдство.

Транспорт - шосета - над 150 хил. км, ж.п. линии - 27.2 хил. км. Речни пътища - 4 хил. км (река Одра с Варта, Гливицкия канал и Висла). Главни морски пристанища - Гданск, Гдиня, Шчечин.

Туризъм - годишно страната се посещава от около 4 млн. туристи.

От София до Варшава - 1 074 км


Национален флаг на Полша

форум на пътешественика
11 мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.