Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Европа Карта на света
Търсене
Грузия 

Населено място: 

Република Грузия

Страната има площ 69.7 хил. кв. км. Разположена е в Задкавказието. Граничи (в км) с Русия - 783, Азърбайджан - 360, Армения - 213, и Турция - 288. Има брегова линия с Черно море - 324 км. Голяма част от територията е заета от хребетите на Голям и Малък Кавказ, с най-високи точки - връх Шхара - 5 068 м, и Казбек - 5 033 м, разделени от междупланинските долини - Колхидска, Алазанска и др.

Климат - в ниските части - субтропичен. Средни температури - януари - от 3 до -2 градуса Сº, август - от 23 до 26 градуса Сº. Валежи - от 300 до 2800 мм, в западните склонове на планините до 4 000 мм. Главни реки - Кура, Риони, Алазани. Езера - Палеостоми, Рица, Амткел. Растителност - характерна височинна поясност. Горите са широколистни и иглолистни, заемат 37 % от територията на страната.

Население - 5 530 хил. жит. Гъстота - 79.4 жит. на кв. км. Естествен прираст - 7. Средна продължителност на живота - мъже - 70 г.; жени - 78 г.

Етнически състав - грузинци - 70.7 %, арменци - 8.2 %, руснаци - 6.3 %, азърбайджанци - 5.7 %, осетинци - 3.0 %, абхазци - 1.8 %, гърци - 1.8 %, украинци - 1.0 %, евреи - 0.4 %, кюрди - 0.4 %, други - 0.7 %.

Официален език - грузински. Използват се руски, арменски, азърбайджански.

Конфесионален състав - християни - 83.9 % (от тях православни - 89.6 %, арменогригорианци (монофизити) - 9.3 %, униати - 0.5 %, протестанти - 0.4 %, други - 0.2 %), мюсюлмани - 14.2 % (от тях сунити - 60.7 %, шиити - 39.3 %), юдаисти - 0.4 %, йезиди - 0.2 %, други - 1.3 %. Извън страната живеят около 300 хил. грузинци, главно в Русия и Турция. Градско население - 61 %.

Столица - Тбилиси (1 350 хил. ж.). По-големи градове - Кутаиси (300 хил. ж.), Сухуми (140 хил. ж.), Батуми (130  хил. ж.), Рустави (100 хил. ж.).

Административно деление - 79 района. В състава на Грузия влизат и автономните републики Абхазия и Аджария, а също и автономната област Южна Осетия.

По-важни исторически събития и дати - VI в. пр. Хр. - възникват Колхидското и Картлийското (Иберийското) царства и се основават гръцките колонии Диоскурия (Сухуми) и Фасиса (Поти); VII в. - голяма част от страната е завзета от арабите; IX в. - възникване на самостоятелни грузински княжества - Кахети, Ерети, Абхазия; XI в. - обединяване на грузинските земи от цар Баграт III;  1089-1125 г. - разширяване на държавата - цар Давид; 1184-1213 г. - царица Тамара разширява влиянието на Грузия в Северен Кавказ; XIV в. - монголските войски на Тимур завладяват Грузия; XVII в. - нашествие на персийския хан Абас I; 1703-1724 г. - възстановяване на грузинското царство - Вахтанг VI; в периода 1801-1864 г. - цялата територия на Грузия става част от Русия; 1918 г. -  образувана независима република Грузия; 1921 г. - Червената армия окупира страната; 1922 г. - влиза в СССР, в състава на Задкавказката федерация; 1936 г. - образувана Грузинска ССР; 9 април 1991 г. - обявява се независимостта на Грузия; 1992-1994 г. - грузино-абхазки въоръжен конфликт.

Държавно устройство - президентска република. Президентът се избира за 5 години. Висш законодателен орган - двупалатен парламент. Изпълнителна власт - правителство. Положението на Абхазия остава неопределено, републиката има собствени органи на управление.

Парична единица - лари (GL) = 100 тетри

Стопанство - продължават реформите за преминаване към пазарна икономика. Разполага с природни ресурси - манган, руди на цветни метали, въглища,  нефт, мрамор и др. По-важни промишлени отрасли - хранително-вкусова промишленост - производство на чай, вино, минерални води, тютюн, етерично-маслени култури, плодови и зеленчукови консерви; лека промишленост - копринена и вълненотекстилна, целулозно-хартиена, обувна, трикотажна, шевна и др.; черна и цветна металургия. Селско стопанство - годни за орбработка са 16 % от територията на страната. Отглежда се чай, цитруси, лозя. Развъждат се овце, едър рогат добитък, свине.

Транспорт - шосета - 22 хил. км, ж.п. линии - 1 422 км. Главни морски пристанища - Батуми, Поти, Сухуми; летища - Тбилиси, Кутаиси.

Туризъм - има изградена инфраструктура, но поради политическата обстановка туризъм не се развива.

От София до Тбилиси - 1 763 км


Национален флаг на Република Грузия

форум на пътешественика
Няма мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.