Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Европа Карта на света
Търсене
Азербайджан 

Населено място: 

Азербайнджанска република

Други наименования - Азърбайджан, Азербайджан

Страната е разположена в Задкавказието. Граничи (в км) с Русия - 347, Грузия - 360, Армения - 246 (от тях 246 се падат на Нахичеван), Турция - 10 (с Нахичеван), и Иран - 608 (от тях 174 с Нахичеван). Бреговата й линия с Каспийско море е 756 км. Общата площ е 86.6 хил. кв. км, от които 5.5 хил. кв. км се падат на Нахичеван и 4.4 хил. кв. км на Нагорни Карабах. Половината от територията е заета от планини - на север хребетите на Голям Кавказ, с най-висока точка връх Базардюзю - 4 466 м, на югозапад Малък Кавказ, на югоизток Талишките планини и Ленкоранската низина. В централните части е разположена Кура-Араксинската низина.

Климат - преходен, субтропичен, със средни температури - януари - от 0 до 3 градуса Сº в равнините и от 3 до -10 градуса Сº в планините, юли - съответно от 25 до 50 градуса Сº. Валежи - от 200 до 1400 мм. Главни реки - Кура, Аракс. Растителност - степна, полупустинна, широколистни и иглолистни гори, алпийски ливади.

Население - 7 970 хил. жит. Гъстота - 92.0 жит. на кв. км. Естествен прираст - 18. Средна продължителност на живота - мъже - 66 г., жени - 76 г.

Етнически състав - азербайджанци - 83.7 %, руснаци - 6.5 %, арменци (до 1990 г. - 500 хил., сега изселени), лезгини - 2.4 %, татари - 0.7 %, евреи - 0.7 %, авари - 0.6 %, талиши - 0.5 %, други - 4.9 %.

Официален език - азърбайджански, използва се руски и лезгински.

Конфесионален състав - мюсюлмани - 90.3 % (от тях шиити - 64.3 %, сунити - 37.7 %), християни - 7.6 % (от тях православни - 83.3 %, протестанти - 12.6 %, други - 4.1 %), юдаисти - 0.7 %, други - 1.4 %. Извън страната живеят 5.7 млн. азърбайджанци, главно в Иран (Южен Азърбаджан), Русия, Грузия. Градско население - 58 %.

Столица - Баку (1 850 хил. жит.). По-големи градове - Гянджа (бивш Елизаветпол, Кировабад - 280 хил. ж.), Сумгаит (230 хил. ж.), Мингечаур (100 хил. ж.), Нахичеван, Ханкенди (Степанакерт).

Административно деление - 54 района и 9 градски района.

По-важни исторически събития и дати - IX в. пр. Хр. - възниква първото държавно образувание - Мана; VII в. пр. Хр. - територията влиза в състава на империята Мидия; I в. пр. Хр. - възниква държавата Албания; IV в. - проникване на тюркски племена - хуни, хазари и др.; VII в. - страната е завоювана от арабите, разпространение на исляма; 1230 г. - монголско нашествие; XIV в. - влиза в състава на империята на Тимур; 1524 г. - влиза в състава на Персия; XVIII в. - раздробяване на територията на 15 ханства - Шекинско, Карабахско, Кубинско и др.; 1805-1828 г. - руско-персийски войни - голяма част от Азърбайджан е завладяна от Русия; 1870 г. - започва експлоатацията на нефтените находища в района на Баку - 50 % от световния добив; 1917 г. - начало на гражданска война; 1920 г. - Червената армия влиза в Азърбаджан; 1922 г. - в състава на СССР; 1936 г. - Азърбайджанска ССР; 1988 г. - населението на Нагорни Карабах иска присъединяване към Армения - начало на въоръжен конфликт с Армения; 1989-1990 г. - изселване на арменците от Азърбайджан; 30 август 1991 г. - провъзгласена е независимостта.

Държавно устройство - президентска република. Президентът се избира за 5 години. Висш законодателен орган - Милли меджлис - парламент от 125 депутата, избирани за 5 години. Изпълнителна власт - Кабинет на министрите и премиер-министър.

Парична единица - манат = 100 гопика

Стопанство - индустриално-аграрна страна, в преход към пазарна икономика. Основа на икономиката е преработката на нефт (добив 9 млн. т годишно) и газ (6 млрд. куб. м). Добива се и желязна руда, сулфати, барит, кобалт, молибден и др. Предприятия на черната металургия, химическата промишленост, машиностроенето, текстилната и хранително-вкусовата промишленост. Селско стопанство - основни култури са тютюн, памук, чай, пшеница, ориз, плодове и зеленчуци, лозя. Животновъдство - преобладава отглеждането на овце и кози, биволи.

Транспорт - пътища - около 21 хил. км, от които 12 хил. км с твърдо покритие, ж.п. линии - 1 900 км. Морски пристанища - Баку, Сумгаит.

Туризъм - има изградена инфраструктура, но поради политическата обстановка не се развива.

От София до Баку - 2 210 км


Национален флаг на Азербайнджанска република

форум на пътешественика
Няма мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.