Ислямска република Афганистан

Страната има площ 652.2 хил. кв. км. Граничи (в км) с Туркменистан - 830, Узбекистан - 165, Таджикистан - 1 350, Китай - 102, Пакистан - 2 432, и Иран - 855. По-голяма част от територията е заета от североизточните части на Иранските планини. От изток на запад са разположени хребетите на Хиндукуш с най-висока точка връх Тиргаран - 6 729 м. В южните части е Газни - Кандахарското плато, а в северните и югозападните - пустинни равнини - Бактрийска, Регистан, Дащи Марго.

Климат - субтропичен, континентален, сух. Средните температури за януари са 0 до -8 градуса Сº в равнините, и до -20 градуса Сº в планините, а през юли съответно 24 до 32 градуса Сº и 0 до 10 градуса Сº. Валежи - от 200 до 800 мм. Главни реки - Амударя, Герируд, Хилменд, Кабул, Мургаб. Растителност - пустинна, степна.

Население - 19 740 хил. жит. Гъстота - 30.3 жит на кв. км. Естествен прираст 23. Средна продължителност на живота - мъже - 45 г., жени - 46 г.

Етнически състав - над 30 народа - иранска група (15 народа) - 86.2 % (от тях афганци - 60.7 %, таджики - 23.6 %, хазарейци - 10.1 %, чараймаки - 3.4 %, белуджи - 1.2 %, памирски народи - 0.8 %, други - 0.3 %), тюркска група - 11.0 % (от тях узбеки - 79.0 %, туркмени - 18.4 %, други - 2.6 %), пашаи - 0.7 %, нуристанци - 0.8 %, други - 1.3 %.

Официален език - пущу (афгански) и дари (фарси-кабули). Други използвани езици са узбекски и туркменски.

Конфесионален състав - мюсюлмани - 99.9 % (от тях сунити - 80.6 %, шиити-имамити - 10.3 %, шиити-исмаилити - 3.1 %, шиити-али-илахи - 3.0 %, шиити-други - 3.0 %), индуисти - 10.3 %. Извън страната живеят около 5 млн. бежанци, главно в Пакистан и Иран. Градско население - 21 %. Около 15 % от населението водят номадски и полуномадски начин на живот.

Столица - Кабул (700 хил. ж.). По-големи градове - Кандахар (226 хил. ж.), Мазари Шариф (220 хил. ж.), Херат (180 хил. ж.), Баглан (170 хил. ж.), Газни.

Административно деление - 29 провинции (вилаети).

По-важни исторически събития и дати - 1000 г. пр. Хр. - територията е в състава на Бактрия; VI в. пр. Хр. - завладяна от персите; 330-329 г. пр. Хр. - завладяна от Александър Македонски; 250 г. пр. Хр. - в състава на Гръко-Бактрийското царство; VII в. арабско нашествие - ислямизация; 900 г. - в състава на Бухарското емирство; ХIII в. - монголски нашествия; ХVI в. - завоювана от династията на Великите Моголи; 1709 г. - образувано независимо княжество Кандахар; 1838-1880 г. - две англо-афгански войни. Установява се британски контрол над Афганистан; 28 февруари 1919 г. - трета англо-афганска война. Англия признава независимостта на Афганистан; 1973 г. - военен преврат и провъзгласяване не република; 27 декември 1979 г. - съветски войски навлизат в Афганистан и чак на 15 февруари 1989 г. го напускат; 1992 г. - талибаните превземат Кабул, гражданската война продължава.

Държавно устройство - ислямска република, начело с президент. Поради продължаващата гражданска война органите на законодателната и изпълнителната власт не са окончателно формирани.

Парична единица - афгани (AF) = 100 пулс

Стопанство - икономически изостанала страна с почти напълно разрушена от войните икономика. Има неголеми запаси от природен газ, въглища, железни руди, злато, гипс. Селско стопанство - преобладава земеделието. Отглежда се пшеница, памук, ечемик, зеленчуци и плодове, грозде. В пустинните райони и в планините е развито овцевъдството (каракулска порода).

Транспорт - шосета - около 18 хил. км, от които 3 хил. км с твърдо покритие, ж.п. линии само 9.6 км от Торагунди до Кушка (Туркменистан).

Туризъм - международен туризъм не се развива.

От София до Кабул - 4 052 км


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.