Чуриловски манастир Свети Георги

(наричан още - Гегански манастир)

Местност, отстояние и посока от населено място: намира се в планина Огражден, край село Чурилово.

Историческо развитие и сегашно състояние: основан е XIV в., а е възобновен през ХІХ в. (1858 г.). Понастоящем е периодично действащ.

Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс от трикорабна черква и жилищни сгради. През Възраждането в манастира е имало килийно училище. Свързан е с революционните борби на българския народ.

Обявен е за паметник на културата.Красимир Новаков


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.