Кралство Непал

Страната е разположена в централните части на Хималаите. Има площ 140.8 хил. кв. км. Граничи (в км) с Китай - 1 185, Индия - 1 625. Релеф - планински, заема южните склонове на Централните Хималаи, с най-високия връх на планетата, на границата с Китай - Еверест (Джомолунгма) - 8 848 м. Между хребетите на Хималаите са разположени долини - Карнали, Катманду, Сун Коси и др., на юг - ивица от Индо-Гангската низина.

Климат - субекваториален, мусонен, планински. В южните части средните температури са от 15 градуса Сº през януари до 30 градуса Сº през юли, в планините е по-хладно, а във високите части - постоянни ниски температури. Валежи - над 2000 мм с летен максимум. Основни реки - Карнали, Кали Гандак и Арун, притоци на Ганг. Растителност - на юг - тропически гори, в ср. пояс - широколистни гори, над 4 500 м - алпийски ливади.

Население - 23 640 хил. жит. Гъстота - 167.9 жит. на кв. км. Естествен прираст 23. Средна продължителност на живота - мъже - 57 г., жени - 57 г.

Етнически състав - индоарийска група - 80.0 % (от тях непалци - 66.9 %, бихарци - 22.8 %, тхару - 6.3 %, други - 4.0 %), централна група от тибетско-китайското семейство - 19.2 % (от тях таманги - 26.6 %, невари - 22.9 %, магари - 15.0 %, раи - 11.1 %, шерпи - 2.7 %, други - 21.7 %).

Официален език - непалски (гуркхи) - писменост - деванагари. Други езици - хинди, английски, бхотия, тибетски.

Конфесионален състав - индуисти - 88.2 %, будисти - 7.8 %, мюсюлмани (сунити) - 2.1 %, християни - 0.6 %, други - 1.3 %. Градско население - 17 %.

Столица - Катманду - 500 хил. ж.,. Други градове - Биранагар (145 хил. ж.), Лалитпур (130 хил. ж.), Покхара (110 хил. ж.), Бхадгаон, Патан.

Административно деление - 14 анчол (зони).

По-важни исторически събития и дати - I в. - възниква кралство Непал; ХV в. - страната се разпада на малки феодални княжества; 1769 г. - гуркхите възстановяват кралство Непал със столица Катманду; 1814-1816 г. - англо-непалска война, страната се управлява фактически от английски резидент; 1846 г. - с поддръжката на англичаните се извършва държавен преврат и фактически се отстранява кралят от власт; 1951 г. - възстановяване властта на краля;  1960 г. - кралят разпуска парламента и забранява дейността на политическите партии; 1990 г. - приета нова конституция, която установява парламентарната демокрация на многопартийна основа.

Държавно устройство - конституционна монархия, начело с крал Бирендра Бир Бикрам Шах Дев (от 1972 г.). Законодателната власт принадлежи на монарха и двупалатен парламент - Палата на представителите (долна палата от 205 депутата, избирани за 5 години) и Национална асамблея (горна палата от 60 члена). Главата на правителството - премиер-министър, осъществява изпълнителната власт.

Парична единица - непалска рупия (NR) = 100 пайса

Стопанство - 90 % от активното население са заети в селското стопанство. Главни култури - ориз, царевица, пшеница, захарна тръстика, картофи, тютюн. Животновъдство - отглеждат се якове, изо (хибрид между як и крава), овце кози и биволи. Промишлеността е представена от малки занаятчийски предприятия. Има малки памукотекстилни, оризоочистителни, тютюневи и захарни фабрики. Добиват се въглища, желязна руда, мед и злато.

Транспорт - шосета - 12 хил. км, от които 5 хил. км с твърдо покритие, ж.п. линии (теснолинейки) - 101 км, има и въжена линия с дължина 42 км през хребета Махабхарат. Международно летище (Катманду) и 43 местни летища.

Туризъм - годишно страната се посещава от над 390 хил. туристи и алпинисти.

От София до Катманду - 5 737 км


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.