Сопотски манастир Въведение Богородично

Девическият метох, 1665 г.
Девическият метох, 1665 г.

(наричан още Метоха)

Местност, отстояние и посока от населено място: Девическият метох се намира на 150 м северно от центъра на града.

Историческо развитие и сегашно състояние: през XV век на мястото на малката църква "Св. Въведение Богородично" е съществувал параклис. Саомият манастир е основан през ХVІІ в. (1665 г.), когато около построения през ХV в. параклис били изградени жилищни сгради. Опожарен е през 1877 г., като оцеляват черквата, скривалището на В. Левски, чешмата (1852 г.), част от килиите и старата лозница, мълчалив свидетел на опожаряването на град Сопот през 1877 година. Последната е на възраст над 350 г. и се счита за една от най-старите в България. Възобновен е след Освобождението. Понастоящем е постоянно действащ.

Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс от построената през ХV в. еднокорабната, безапсидна и безкуполна манастирска черква, с размери 13 х 6 м, жилищни и стопански сгради. Манастирът все още чува стъпките на синеокия Апостол на Свободата Васил Левски, който често намира убежище тук.

В южната килия на втория етаж на манастира се е помещавало основното училище, в което е учила изтъкнатата Възрожденска учителка Неделя Петкова. На първия етаж на манастира се е намирала килията на игуменката Христина. Там също е бил и входът на скривалището, в което тази родолюбива Българка е укривала Васил Левски. Това отлично убежище на Апостола е свързано с неговата революционна дейност през периода 1869-1872. От тук Левски изпраща и получава голяма част от своята кореспонденция. През 1877 година манастирът е опожарен от турците, а игуменката Христина жестоко убита. Днес нейният гроб се намира до южната стена на манастирската църква. Църквата “Свети Петър и Павел” се намира близо до манастира. Описана е от Иван Вазов в неговия роман “Под игото”, опожарена е през 1877 година, а малко по-късно е реставрирана.
В манастира е и запазена килията, в която са живели Хаджи Ровоама и послушницата Рада Госпожина, героини от романа "Под игото" на Иван Вазов. В съседство на манастира е построената през 1846 г. голяма трикорабна и триапсидна енорийската черква “Св. св. Петър и Павел” и Радиното училище.

Манастирът е обявен за паметник на културата.Красимир Новаков


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.