Патлейнски манастир Свети Пантелеймон

Местност, отстояние и посока от населено място: манастирът е от т. нар. извънградски преславски манастири, разположен в местността Патлейна в Драгоевска планина от Източния Предбалкан, високо на десния бряг на р. Голяма Камчия (река Тича) и на около 6 км южно от град Велики Преслав.

Историческо развитие и сегашно състояние: основан е през ІХ в., а е разрушен през ХІ в. Понастоящем от манастира са запазени останки.

Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: от манастира са открити останки при археологическите разкопки, проведени в периода 1909-14 г. Патлейнският манастир представлява комплекс от кръстокуполна черква, жилищни и стопански сгради, като са оформени три двора – молитвен, жилищен и стопанско-производствен с керамични и стъкларски работилници. Разкрита е и вкопана в земята гробница.
Според някои изследователи, манастирът е бил важно книжовно средище по време на Първата българска държава, като в него са творили Кирило-Методиевите ученици Климент и Наум, създали тук Преславската книжовна школа, както и че тук се замонашва и умира (през 907 г.) Св. княз Борис І. В последните години, обаче, все повече се налага мнението, че манастирът е бил по-скоро художествено-производствен център, а не книжовно средище. При разкопките е открита мозаечна икона на Св. Теодор Стратилат (Х в.) – едно от най-забележителните произведения на българското изобразително изкуство от времето на Първата българска държава.

Манастирът е обявен за паметник на културата.Красимир Новаков


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.