Маточина

От крепостта Маточина е запазена само цитаделата (донжон, вътрешна крепост), чиито стени се издигат до 18 метра над земята и представляват впечатляваща гледка. От външната крепост са останали незначителни следи. Настоящите останки от цитаделата се датират от ХІІ-ХІV век.

Някои автори смятат, че тук се е издигала известната крепост Букелон споменавана по повод битката при Адрианопол между римляни и готи през 378 г., при която римляните са разгромени.

Село Маточина отстои на 10 км източно от с. Сладун и около 40 км изток-североизток от Свиленград, на десния бряг на напускащата тук страната р. Тунджа и съвсем близо до българо-турската граница.Красимир Новаков


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.