Република Филипини

Страната е разположена в западната част на Тихия океан, на Филипинския архипелаг с брегова линия 11 860 км. Има над 7 100 острова, от които 800 населени. По-големи острови са - Лусон, Минданао, Негрос, Лейте, Панай, Миндоро, Палаван, Самар. Има площ 300.7 хил. кв. км. Релеф - предимно планински, средно високи хребети - около 2000 м, с най-висока точка - вулканът Апо - 2 954 м (о-в Минданао). В страната има 10 действащи вулкана и много затихнали.

Климат - тропичен, мусонен. Средните годишни температури по крайбрежието са от 24 до 28 градуса Сº, във височина до 15 - 17 градуса Сº. Валежи - позападните склонове - до 3000 - 4000 мм, в останалата част - до 1000 мм. Реките са къси, пълноводни. Растителност, 46% от площта са покрити от вечнозелени гори и мангрова растителност по крайбрежието.

Население - 72 580 хил. жит. Гъстота - 241.9  жит. на кв. км. Естествен прираст 28. Средна продължителност на живота - мъже - 67 г, жени - 69 г.

Етнически състав - филипинци - християни - 90.8 % (от тях висайя - 46.2 %, тагали - 26.1 %, илоки - 12.1 %, биколи - 7.6 %, други - 8.0 %), филипинци - мюсюлмани (моро) - 4.2 %, планински народи (над 50) - 3.9 %, аета (негритоси) - 0.1 %, китайци - 1.0 %.

Официален език - тагалог (пилипино) и английски, азбука - латиница. Писменост имат и висайският, илоканският, биколският и др.

Конфесионален състав - християни - 84.4 % (от тях католици - 95.3 %, протестанти - 4.7 %), независими филипински църкви - 8.3 %, мюсюлмани (сунити) - 5.7 %, местни традиционни вярвания и култове - 1.6 %. Извън страната живеят над 650 хил. филипинци, главно в САЩ. Градско население - 59 %.

Столица - Манила (2 000 хил. ж.). По-големи градове - Кесон Сити (1 900 хил. ж.), Давао (1 006 хил. ж.), Замбоанга (511 хил. ж.), Пасиг (470 хил. ж.), Баколод, Тарлак.

Административно деление - 16 района, включително автономен район на мюсюлманите от Минданао.

По-важни исторически събития и дати - ХV в. - на островите съществуват малки феодални държави; 1521 г. - испанска експедиция начело с Магелан открива островите и загива тук; 1564 - 1572 г. - испанците завземат крайбрежните райони; 1744 г. - антиколониално въстание, продължило 85 години; 1898 г. - след капитулацията на испанската армия в американо-испанската война, Филипините се обявяват за независима държава; 1899 - 1900 г. - американски войски окупират страната; 1941 - 1944 г. - окупация от Япония; 4 юли 1946 г. - провъзгласена независимостта; 1948 - 1953 г. - гражданска война.

Държавно устройство - президентската република, начело с президент, изиран за 6 години. Законодателна власт - конгрес, който се състои от сенат (24 места) и палата на представителите (200 избираеми депутата и 50 назначавани от президента). Изпълнителна власт - министерски съвет, начело с президента.

Парична единица - филипинско песо (P) = 100 сентавос

Стопанство - развиващо се аграрно-индустриално. Находища на медна руда (500 хил. т. добив), хромити (120 хил. т.), сребро (40 т), злато (25 т), желязна руда, никел, манган. Развива се химическа, електронна промишленост, машиностроене, хранително-вкусова, текстилна и др. Над половината от трудоспособното население е заето в селското стопанство. Основни култури - ориз, царевица, кокосова палма, захарна тръстика, абака, тютюн, банани, кафе, манго. Животновъдство - едър рогат добитък - 4.6 млн. (от тях 3 млн. биволи), свине. Страната е голям износителна ценна дървесина.

Транспорт - основна роля има морският транспорт. Главни пристанища - Манила, Себу, Батангас, Давао. Дължина на ж.п. линиите - 500 км, шосета с твърдо покритие - 39.5 хил. км. Международно летище - Манила.

Туризъм - страната се посещава годишно от над 1 млн. туристи, които носят 1.7 млрд. долара приходи.

От София до Манила - 9 517 км


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.