Божи мост

Жабокрек - Божия мост. Намира се в Чиренско-Лиляшкият карстов район на север от Враца. Наречен е така защото някога местните хора не били в състояние да си обяснят неговия произход.

Входът на тази естествена арка е висок 20 и широк 25 м. По главната си ос тунелът е с дължина около 125 м и в него блещукат три езерца. Близо до моста, в местността Борованска могила се намират останките на древноримска крепост.

Божият мост съперничи на родопските Чудни мостове. Определен е за природна забележителност и районът му се оформя в привлекателна зона за отдих и туризъм.

До този природен феномен се стига по пътя за Чирен, като на около 2.5 км от разклона за местност Таушаница се завива в ляво по удобен земен път, откъдето алеята отвежда до моста. Има и земен път от пещерата Понора, който върви по десния бряг на Лиляшкия поток.

От гледна точка на спелеологията, Чиренско-Лиляшкият карстов район е един от най-важните в България.Светлана Белева


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.