Дряновска екопътека

Панорама на Дряновския манастир
Панорама на Дряновския манастир

Стопанин:
ТД Бачо Киро - Дряново
тел.: 0676/ 2332
Времетраене: 4 часа

Изградена е по програмата "Български екопътеки" на Българската асоциация за селски и екотуризъм. Разположена е край Дряновския манастир, на 4 км. от град Дряново. Надморската височина варира между 270 и 510 м. Съчетава висока степен на туристическа атрактивност с качество на природната среда.

Екопътеката допринася за съхранение на природното богатство чрез използването и като нетрадиционна форма на туризъм. Кръговият маршрут дава възможност чрез дървени съоръжения и незначителни корекции на терена туристите да проникнат в досега недостъпни и непознати природни кътове. Визуалната информация е многопластова и включва флора, фауна и културно-исторически обекти.

Общото разнообразие от растения надхвърля 200 вида, сред които изключително редки и ценни за науката растения, включени в Червената книга на България и в Европейския списък на редките и застрашени от изчезване видове. Маршрутът на Дряновската екопътека е с времетраене около 4 часа. Предлагат се и допълнителни атракции чеверме и казан за варене на ракия.

Туристическо дружество Бачо Киро предоставя на желаещите туристи водачи за трасето на екопътеката.Николай Кънев <bacho_kiro2@abv.bg>


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.