Сао Томе и Принсипе

Пълно наименование - Демократична република Сао Томе и Принсипе

Островна държава с площ 965 кв. км (о-в Сао Томе - 836, о-в Принсипе - 128, други - 1 кв. км), разположена в Гвинейския залив на 300 км от западното крайбрежие на Централна Африка. Обща дължина на бреговата линия - 260 км. Открояват се вулканични конуси с височина 2 024 м на о-в Сао Томе и 821 м на о-в Принсипе.

Климат - на о-в Принсипе климатът е екваториален, постоянно влажен, на о-в Сао Томе - преходен от екваториален към тропичен с дъждовен и сух сезон. Средните месечни температури са от 23 до 27 градуса Сº. Валежите са от 1000 до 2000-3000 мм. Гъсти, влажни екваториални гори заемат склоновете и крайбрежните райони.

Население - 145 хил. жители. Гъстота - 151 хит. на кв. км. Естествен прираст 32. Средна продължителност на живота - мъже - 61 г., жени - 67 г.

Етнически състав - саотомейци - 97.8 % (потомци на преселени от континента роби и португалци - 12 % са мулати), други - 2.2 %.

Официален език - португалски, местен - саотомейски.

Конфесионален състав - християни - 89.2 % (от тях католици - 92.3 %, протестанти - 3.7 %), мюсюлмани - 3.3 %, местни традиционни вярвани и култове - 7.5 %. Градско население - 36 %.

Столица - Сао Томе (50 хил. ж.). Други градове - Санта Крус, Порту Алегре.

Административно деление - 7 окръга.

По-важни исторически събития и дати  - 1471 г. - необитаемите острови са открити от португалците. Начало на колонизацията; 1875 г. - официална отмяна на робството; 1951-1972 г. - задморска провинция на Португалия; 1953 г. - неуспешно антиколониално въстание; 12 юли 1975 г. - провъзгласена е независимостта.

Държавно устройство - република. Глава на държавата - президент, избиран за 5 години. Висш законодателен орган - Национално народна събрание от 55 депутата, избирани за 4 години. Висш орган на изпълнителната власт - Съвет на министрите.

Парична единица - добра (DB) = 100 сантимос

Стопанство - слабо развита икономика. Водещ отрасъл - селското стопанство. Главни износни култури - какао (4 хил. т), кафе, банани, продукти на хининовото дърво. Обработват се около 30 % от територията. Отглежда се едър рогат добитък, свине, овце, кози и домашни птици. Развит е и риболовът и ловът на костенурки. В шелфа продължава търсенето на нефт.

Транспорт - 380 км шосета. Няма ж.п. линии. Летище в столицата Сао Томе.

Туризъм - международен туризъм е слабо развит.

От София до Сао Томе - 4 994 км


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.