Етиопия

Пълно наименование - Федеративна демократична република Етиопия

Страната има площ 1 104.3 хил. кв. км. Граничи (в км) с Еритрея - 950, Джибути - 275, Сомалия - 1 710, Кения - 820 и Судан - 1 650. Голяма част от територията е заета от Етиопската планинска земя с най-висока точка връх Рас Дашан (4 620 м). На североизток е разположена текстонската падина Афар (Данакилска депресия) с езерото Асале (116 м под морското ниво), отделена с дълбок грабен от Етиопско-Сомалийското плато (с височина до 1 500 м).

Климат - субекваториален, горещ и сезонно влажен. На североизток е тропично пустинен и полупустинен, с валежи под 50 мм. За Етиопските планини е характерна височинна климатична поясност. Средните месечни температури са 13-18 градуса Сº. Валежи - от 150-600 мм на югоизток до 1500-1800 мм в централните райони. Главните реки принадлежат към басейна на р. Нил - Абай (Сини Нил), Атбара и Индийския океан - Веби Шебели и Джуба. Най-голямо е езерото Тана. Източните и южните райони са заети от пустинна и полупустинна растителност. В югозападните части са се съхранили тропични гори.

Население - 59 690 хил. жит. Гъстота - 54.1  жит. на кв. км. Естествен прираст 26. Средна продължителност на живота - мъже - 48 г, жени - 52 г.

Етнически състав - над 100 народности и племена - семитска група - 50.3 % (от тях амхара - 80.2 %, тиграи - 12.1 %, гураге - 7.1 %, тигре - 0.3 %, харари - 0.2 %, аргоба - 0.1 %, кушитска група - 48.8 % (от тях оромо (гала) - 77.1 %, омето - 5.8%, сидамо - 5.2 %, сомалийци - 3.6 %, кафа - 2.3 %, агау - 2.0 %, афар - 1.9 %, други 2.1 %), нилотски народи - 0.8 %, други - 0.1 %.

Официален език - амариня (амхара) с древна писменост от преди 20 века. Други езици - ормо, тигриня (тиграи).

Конфесионален състав - християни - 67.5 % (от тях монофизити - 97.8 %, протестанти - 1.4 %, католици - 0.4 %, униати - 0.3 %, православни - 0.1 %), мюсюлмани (сунити) - 26.2 % местни традиционни вярвания и култове - 5.7 %, други - 0.6 %. Градско население - 15 %.

Столица - Адис Абеба (2.4 млн. ж.). По-големи градове - Дъре Дауа (160 хил. ж.), Гондар (120 хил. ж.), Назрет (100 хил. ж.), Харар.

Административно деление - 9 щата.

По-важни исторически събития и дати - 1000 г. пр. Хр. - територията е във владение на Савската царица и цар Соломон; II в. - образува се царството Аксум, ХVIII в. - създаване на Етиопското царство; 1872 г. - провъзгласяване на Етиопия за империя; 1895-1896 г. - италиански войски влизат в страната от Еритрея и са разбити при Адуа; 1935-1936 г. - ново нахлуване на италианците - Етиопия е включена в състава на Итилианска Източна Африка; 1941 г . - англо-италианска война, изгонва италианците от страната; 1952 г. - присъединяване на Еритрея към Етиопия; 1974 г. - страната е обявена за република; 1977-1978 г. - въоръжени стълкновения със Сомалия и Судан; 1991 г. - държавен преврат; 1993 г. - отделяне на Еритрея от Етиопия.

Държавно устройство - република, начело с президент, избиран от парламента за 5 години. Той има главно представителни функции. Законодателната власт принадлежи на Федералното събрание (избирано за 5 години), разделено на Съвет на Народните депутати (548 депутата) и Съвет на Федерацията (Горна палата - 155 депутата). Министър-председателят се избира от парламента, който утвърждава състава на правителството.

Парична единица - бир (Br) = 100 цента

Стопанство - аграрно. Една от най-бедните страни в света. Селското стопанство, в което са заети 85 % от трудоспособното население, е ниско ефективно и има проблеми с изхранването на населението. Основни култури - зърнени - 7 млн. т, кафе, бобови, захарна тръстика, памук, тютюн, цитруси и др. Развъжда се едър рогат добитък (над 30 млн. глави - 1-во място в Африка), овце, кози, камили. Промишлеността е слабо развита. Водещи отрасли са хранително-вкусовата, текстилната и кожено-обувната промишленост. Запасите от минерални ресурси са слабо проучени. Открити са залежи на тантал (около 60 хил. т), природен газ (30 млрд. куб. м), злато (190 т). Добива се злато, платина, манганова руда, кварцов пясък.

Транспорт - шосета - 29 хил. км, от тях 4.5 хил. км с твърдо покритие; ж.п. линии - 688 км (Адис Абеба - Джибути); международно летище в Адис Абеба.

Туризъм - международният туризъм е слабо развит.

От София до Адис Абеба - 4 029 км


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.