Република Зимбабве

Старо наименование - Южна Родезия

Страната има площ 390.8 хил. кв. км. Граничи (в км) с ЮАР - 250, Боствана - 780, Замбия - 910 и Мозамбик - 1 150. Почти цялата територия е заето от планината Матабеле и Машона със средна височина 800-1500 м и най-висока точка вр. Инянгани - 2 596 м в планината Инянга, в източните части на страната. На север платото стъпаловидно се понижава към долината на р. Замбези, а на юг постепенно се понижава към долината на р. Лимпопо.

Климат - в северната част на страната е субекваториален, в южната - тропичен. Средните месечни температури - от 10-17 градуса Сº до 21-27 градуса Сº. Валежи - от 300-750 мм на югоизток, до 1250 мм на изток. Реките принадлежат към басейна на Замбези и Лимпопо. В средното течение на Замбези е големият язовир Кариба. Растителност - саванни редки гори, на югозапад - полупустинни савани. Източните склонове на планината Инянга са покрити с влажни, вечнозелени гори.

Население - 12 510 хил. жители. Гъстота - 32 жит. на кв. км. Естествен прираст 33. Средна продължителност на живота - мъже - 50 г, жени - 52 г.

Етнически състав - група нигер-конго (9 народа) - 97.7 % (от тях шона - 71.4 %, матебеле - 16.4 %, тсонга - 3.7 %, бенда - 3.1 %, други - 5.4 %), англоафриканци - 1.9 %, други - 0.4 %.

Официален език - английски, местни езици - чишона (шона).

Конфесионален състав - християни - 48.6 % (от тях католици - 27.3 %, протестанти - 72.4 %, православни - 0.3 %), християно-африкански църкви и секти - 16.3 %, мюсюлмани - 0.2 %, индуисти - 0.1 %, юдаисти - 0.1 %, местни традиционни вярвания и култове - 34.7 %. Градско население - 36 %.

Столица - Хараре (1.4 млн. ж.). По-големи градове - Булавайо (700 хил. ж.), Мутаре (160 хил. ж.), Гверу (140 хил. ж.), Кариба.

Административно деление - 8 провинции.

По-важни исторически събития и дати - IХ в. - страната е завладяна от племената банту; ХIV в. - на територията е образувана държавата Мономотапа; ХV в. - Мономотапа е завладяна от племенния съюз Розве; ХVIII в. - образува се кралство Ндбеле; 1890 г. - поява на първите английски преселници; 1923 г. - страната получава статус на британска автономна колония под името Южна Родезия; 1930-1934 г. - приети закони, залагащи основите на разделеното развитие на нациите; 1953 г. - влиза в състава на Федерация Родезия и Нясалънд; 1965 г. - бялото правителство на Ян Смит провъзгласява независимостта на Южна Родезия; 1982 г. - столицата Солсбъри е преименувана в Хараре.

Държавно устройство - президентска република. Глава на държавата е президент, избиран на 6 години. Той възглавява и правителството. Висш законодателен орган - Национална асамблея от 150 депутата, избирани за 5 години (от тях 12 назначава президентът, 8 губернатори на провинциите и 10 пламенни вождове).

Парична единица - зимбабвийски долар (Z $) = 100 цента

Стопанство - една от икономически най-добре развитите страни в Африка. Основа на икономиката са обработващата, миннодобивната промишленост и селското стопанство. Промишлеността е представена от хранително-вкусова, текстилна, дървообработваща, химическа, металургична, сглобяване на автомобили, циментова. Разработват се находища на хром, мед, никел, въглища, желязна руда, волфрам. Добиват се годишно и около 20 т злато. Водещи позиции в селското стопанство заемат 4.5 хил. ферми на зимбабвийци от европейски произход. Расте броят на фермите на местни африканци и на кооперативния сектор. Произвежда се захарна тръстика, чай, тютюн, цитруси, пшеница и др. Общата площ на обработваемите земи е 6 % от територията на страната. Отглежда се едър рогат добитък, овце, свине. Зимбабве се задоволява напълно със селскостопанска продукция и изнася за съседните държави.

Транспорт - шосета - 80 хил. км, от тях асфалтирани - 9 хил. км, ж.п. линии - 2.6 хил. км. Главно международно летище - Кентъки (до столицата Хараре).

Туризъм - развива се международен туризъм на базата на национални паркове и резервати - над 1 млн. туристи годишно.

От София до Хараре - 6 771 км


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.