Република Гватемала

Страната има площ 108.9 хил. кв. км. Граничи (в км) с Мексико - 962, Салвадор - 203, Хондурас - 270, Белиз - 259 и има брегова линия 420 км (от тях с Тихия океан - 254 и с Атлантическия океан - 166). Централните райони са заети от вулканичен масив със средни височини 1000-3000 м и с вулканични конуси - Тахумулко (4 211 м - най-високата точка на Централна Америка), Акатенанго (3 975 м) и др. В северните части е карстовото плато Петен (вис. 150-250 м).

Климат - субекваториален. Средните месечни температури са от 23 до 27 градуса Сº в ниските части и от 15 до 20 градуса Сº в планините. Валежи - от 500 до 1000 мм на юг до 2000-2500 мм в планините. Главни реки - Мотага и Полочик (плавателни). Растителност - на североизток - вечнозелени тропически гори, в планините - дъбови и борови гори. Горите покриват около 50 % от територията на страната. По крайбрежието на Тихия  океан - савани.

Население - 12 220 хил. жители. Гъстота - 112.2 жит. на кв. км. Естествен прираст - 28. Средна продължителност на живота - мъже - 65 г, жени - 70 г.

Етнически състав - гватемалци (испано-индиански метиси (ладино) - 48.7 %, индианци - 50.4 % (от тях испаноезични - 67.5 %, какчикели - 7.5 %, киче - 6.4 %, маме - 6.3 %, кекчи - 6.2 %, други - 6.1 %), други - 0.9 %.

Официален език - испански. Други езици - индиански езици и наречия.

Конфесионален състав - християни - 96.2 % (от тях католици - 75.1 %, протестанти - 24.9 %), други - 3.8 %. Градско население - 44 %.

Столица - Гватемала (2 000 хил. ж.). Други градове - Кетсалтенанго (110 хил. ж.), Ескуинтла (80 хил. ж.), Пуерто Бариос (50 хил. ж.), Сакапа.

Административно деление - 22 департамента.

По-важни исторически събития и дати - I в. - разпространение на културата на индианците мая; 1523 г. - испанците, начело с де Алваро навлизат в страната от Мексико; 1560 г. - образувано генерал-капитанство Гватемала; 1810 г. - начало на националноосвободителни борби; 15 септември 1821 г. - Гватемала е провъзгласена за независима; 1823-1839 г. - влиза в състава на Централноамериканска федерация; 1839 г. - самостоятелна република Гватемала; 1945 г. - приета конституция - начало на национализация на чуждестранната собственост; 1954 г. - САЩ предприемат въоръжена интервенция; 1985 г. - начало на демократизация на страната.

Държавно устройство - президентска република, начело с президент, избиран за 5 години. Законодателен орган - Национален конгрес (80 депутати, избирани за 5 години).

Парична единица - кетсал (Q) = 100 сентавос

Стопанство - аграрна страна. В селското стопанство са заети 55 % от активното население. Основни култури - кафе (140 хил. т), захарна тръстика, памук (60 хил. т), банани (700 хил. т). В страната преобладава едрото земевладелие (2.5 % от населението владеят 85 % от цялата обработваема площ). Добивната промишленост е развита слабо. Добива се злато, титан, олово, цинк, никел, сребро и др. Постепенно се увеличава и добивът на нефт.  Действат два нефтопреработвателни завода.

Транспорт - шосета - 17.3 хил. км. в това число 3.6 км асфалтирани; ж.п. линии - 1.6 хил. км. Морски пристанища - Пуерто Бариос, Чамперико.

Туризъм - международният туризъм е в процес на развитие - 800 хил. туристи.

От София до Гватемала - 10 746 км


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.