Хондурас

Страната има площ 112.1 хил. кв. км. Граничи (в км) с Никарагуа - 705, Салвадор - 341, Гватемала - 270, и има брегова линия с Атлантическия океан (Карибско море) - 840 и с Тихия океан - 124. Голяма част от територията е заета от планински заеми с максимална височина до 2 865 м (Кордилера де Тиларан), а по океанските крайбрежия - равнини.

Климат - тропичен, пасатен. Средни месечни температури в равнините 22-26 градуса Сº, в планините 10-24 градуса Сº. Валежи - 3000-5000 мм. Растителност - вечно зелени влажни тропически гори, в равнините - сухолюбиви храсти. Най-голяма река - Патука.

Население - 6 490 хил. жит. Гъстота - 57.9 жит. на кв. км. Естествен прираст - 31. Средна продължителност на живота - мъже - 68 г., жени - 72 г.

Етнически състав - хондурасци (испано-индиански метиси - ладино) - 92.9 %,  индианци - 3.9 % (от тях ленка - 55.9 %, черни кариби - 31.1 %, други - 13.0 %), ямайци - 0.8 %, други - 2.4 %.

Официален език - испански. Други езици - английски, ленка.

Конфесионален състав - християни - 98.6 % (от тях католици - 87.8 %, протестанти - 12.2 %), други - 1.4 %. Градско население - 47 %.

Столица - Тегусигалпа (750 хил. ж.). По-големи градове - Сан Педро Сула (380 хил. ж.), Ла Сейба (100 хил. ж.), Пуерто Кортес.

Административно деление - 18 департамента.

По-важни исторически събития и дати - ХIII в. - в състава на империята Мая; 1502 г. - крайбрежието е открито от Христофор Колумб; 1522 г. - подчинен на Испания; 1542 г. - влиза в състава на вицекралство Нова Испания; 1560 г. - в състава на генерал-капитанство Гватемала; 15 септември 1821 г. - провъзгласена е независимостта на страната; 1823-1838 г. - в състава на Централноамериканската федерация; 1838 г. - самостоятелна република Хондурас; 1917-1925 г. - войски на САЩ се установяват в страната за борба с революционни движения; 1969 г. - въоръжен конфликт със Салвадор, продължил няколко месеца.

Държавно устройство - президентска република. Глава на държавата е президент, избиран само за един мандат от 4 години. Законодателната власт принадлежи на Националния конгрес от 128 депутата, избирани за 4 години.

Парична единица - лемпира (L) = 100 сентавос

Стопанство - аграрна, икономически изостанала страна. Основа на икономиката е селското стопанство. В него е заето над половината от трудоспособното население. Главна експортна култура са бананите. Отглеждат се още - тютюн, кафе, захарна тръстика, царевица, ориз, бобови, просо. Значителна част от обработваемата земя принадлежи на едри земевладелци. Важно значение  има и пасбищното животновъдство - едър рогат добитък (над 3 млн. глави) и свине (около 1 млн.). Промишлеността е слабо развита - малки предприятия на миннодобивната промишленост (олово, цинк, сребро и злато - 200 кг) и предприятия за преработка на селскостопанска продукция.

Транспорт - дължина на ж.п. линии - 500 км, шосета - 14 хил. км, от тях 3 хил. км са с твърдо покритие. През Хондурас преминава Панамериканското шосе. Главни пристанища - Пуерто Кортес, Ла Сейба.

Туризъм - международният туризъм е в процес на развитие.

От София до Тегусигалпа - 10 541 км


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.