Ловен туризъм

Кафява мечка
Кафява мечка

Дивечовото стопанство на България е представено от 18 974 благородни елена, 4 200 елена лопатара, 69 795 сърни, 1 799 диви кози, 2 066 муфлона, над 41 536 диви прасета,  над 930 мечки, 2386 глухара, зайци, яребици, фазани. Много добре се развиват и новоотглежданите популации от благородни елени и муфлони, като едни от най-добрите екземпляри са обстреляни в нашата страна.

Отлични условия за лов на едър дивеч: елен, сърна, дива свиня, мечка, вълк се предлага в горските стопанства:

Арамлиец - Ихтиманска Средна гора приблизително на 50 км. от София,

Боровец - северните склонове на Рила планина на 75 км. от София,

Ботевград - северните склонове на Стара планина, на 60 км. североизточно от София,

Витиня - централната част на Стара планина, на 70 км. от София,

Самоков - подножието на Рила планина на 60 км. от София,

държавно лесничейство Борово - Западните Родопи на около 90 км. от Пловдив,

държавно лесничейство Женда - Източните Родопи на 100 км. от Пловдив и други.

Над 1100 легла в повече от 110 хижи и ловни домове в горските стопанства представляват настанителната база, отговаряща на съвременните изисквания. Възможност за бизнес срещи, семеен туризъм и конен туризъм предоставят горските стопанства:

Априлци - северните склонове на Централна Стара планина на около 190 км.,

Кормисош - Централни Родопи на около 140 км. от Пловдив

Габрово - северните склонове на Централна Стара планина на 220 км. от София.

Международен ловен туризъм предлагат стопанствата:

Борима - северните склонове на Стара планина на около 170 км. от София,

Лесидрен - северните склонове на Стара планина на 150 км. от София,

Ловеч - предпланините на Централна Стара планина на 170 км. от София,

Никопол - Централна Северна България на около 210 км. от София,

Тетевен - северните склонове на Средна Стара планина на 115 км. от София,

Троян - северните склонове на Средна Стара планина на 175 км. от София,

Своге - южните склонове на Западна Стара планина, на 40 км. от София.

Наред с това се предлагат и риболовен, еко туризъм и фотосафари, както и посещения на природни и исторически забележителности в околността.

В България ежегодно ловуват над 2500 чуждестранни ловци, като голяма част от тях са традиционни посетители. Няколко от световните рекорди сред трофеите на благороден елен и дива свиня са придобити в нашата страна. Сред капиталните трофеи с оценка над 250 СIС точки повечето са български.

Природните дадености, Закона за лова и опазване на дивеча и научната основа на ловностопанската дейност са предпоставка за запазване позициите на България като водеща страна в ловния и риболовен туризъм.МИ, Дирекция Туристическа политика


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.