Визов режим


Испания е член на Европейския съюз и Шенген. Считано от 10.04.2001г. българските граждани пътуващи за Испания с цел туризъм, бизнес, краткосрочни командировки не се нуждаят от входна виза за пребиваване до 90 дни, за период от 6 месеца. За престой над 90 дни следва да се снабдите с виза от посолството на Испания в София.

Ако се колебаете дали пътуването изисква виза или не, направете справка във визовата служба на испанското посолство.

За пътуването е необходимо да притежавате паспорт с валидност най-малко шест месеца към датата на влизане в страната, документ доказващ целта и условията на посещението ви в Испания, медицинска застраховка, наличие на достатъчно финансови средства за времето на престоя, както и за обратното връщане или за транзитното преминаване към трета страна.

Най-важните изисквания, с които се уточняват мотивите за молбата за влизане с цел пребиваване в Испания, са:

 • Притежаване на граничен печат от първа шенгенска граница в паспорта
 • Задължително деклариране на влизането на испанска територия пред испанските полицейски власти. Обявяването трябва да се направи лично в момента на влизането на съществуващия на границата полицейски пост. В случай, че не съществува такъв, деклариране на влизането трябва да се осъществи, в който и да било полицейски участък или служба за чужденци в максимален срок от 72 часа от момента на влизане в Испания.
 • За частните пътувания е задължително представяне, при поискване, на документи оправдаващи целта и условията на пребиваване:
  • покана от частно лице или потвърждаване на резервация от мястото, където ще бъде настанен чужденеца
  • билет за връщане
  • медицинска застраховка за времето на престой
  • представяне на достатъчно средства за издръжка за периода на пребиваване или да е в състояние да получи законно споменатите средства - минимум 500 евро
 • За туристическо посещение е задължително представяне, при поискване на:
  • потвърждение на резервация за организирано пътуване и резервация от хотел
 • За бизнес пътуване е задължително представяне, при поискване, на:
  • покана за участие в срещи с търговски или промишлен характер или такива от сферата на услугите
  • документи, от които е видно, че съществуват търговски връзки или връзки в областта на услугите
  • покани или карти за достъп до панаири и конгреси
 • За обучение е задължително представяне на:
  • виза за обучение
  • документ за предварително записване в признато публично или частно учебно заведение
  • студентска карта.

Минималният размер на средствата с които трябва да разполагате или да докажете, че имате е както следва:

 • за престой в Испания, 5000 песети или техния еквивалент в евро, умножени по предвидените дни престой и броя членове на семейството, пътуващи с титуляра. Независимо от продължителността на предполагаемия престой, минималната сума, която трябва да се представи при всички случаи, възлиза на 50 000 песети на човек.
 • за завръщане в страната или за транзитно преминаване през трети страни, следва да представите поименни билети с фиксирани дати за определеното превозно средство.

Чужденците трябва да докажат, че разполагат с указаните средства за издръжка в наличност, в чекове, пътнически чекове, кредитни документи или банкови извлечения за съществуването на такива средства. При липса на такива документи може да бъде представено всякакво друго доказателство, което би могло да бъде прието като валидно от испанските гранични власти.

Посолство на Испания в София


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.