Сент Люсия

Страната е разположена на едноименния остров, част от Малките Антили. Площта на страната е 616 кв. км и има 135 км брегова линия. Островът е с вулканичен произход и планински релеф. Най-висока точка вр. Джими - 950 м.

Климат - тропичен, пасатен. Средните месечни температури са 18-26 градуса Сº. Валежи - около 1500-1700 мм в северните части и до 2500-3500 мм във вътрешните райони. Растителност - вечно зелени тропически гори.

Население - 150 хил. жит. Гъстота - 243.5 жит. на кв. км. Естествен прираст - 24.5. Средна продължителност на живота - мъже - 70 г., жени - 75 г.

Етнически състав - сентлюсийци - 93.6 % (негри - 90 %, мулати - 10 %), индийци - 4.1 %, англичани - 1.6 %, други - 0.7 %.

Официален език - английски, използва се местен диалект на английския и патуа - местен диалект на френския.

Конфесионален състав - християни - 97.4 % (от тях католици - 91.7 %, протестанти - 8.3 %), други - 2.6 %. Градско население - 51 %.

Столица - Кастри (55 хил. ж.). Други градове - Суфриер, Вьо Фор.

Административно деление - 11 района.

По-важни исторически събития и дати - 1502 г. - островът е открит от Хр. Колумб; до средата на ХVII в. не е колонизиран; до началото на ХIХ в. островът 14 пъти преминава под властта на Франция и на Англия, индианците са унищожени и са внесени негри-роби; 1814 г. - островът окончателно става британска колония; 1958-1962 г. - влиза в Западноиндийската федерация; 1967 г. - получава статут на асоциирана с Великобритания държава; 22 февруари 1979 г. - става независима държава.

Държавно устройство - независима държава в състава на Съдружество, възглавявано от Великобритания. Държавен глава - кралицата на Великобритания, представена на острова от генерал-губернатор. Законодателна власт - двупалатен парламент, състоящ се от сенат (11 назначавани членове) и Палата на събранието (17 члена, избирани за 5 години). Изпълнителната власт - правителство, начело с министър-председател.

Парична единица - източнокарибски долар (EC$) = 100 цента

Стопанство - основа е селското стопанство и обслужването на чуждестранните туристи. В селското стопанство са заети около 30 % от трудоспособното население, което обработва 5 хил. ха земя. Основни култури - банани (около 100 хил. т), захарна тръстика, цитруси, маниока, батати и др. Има малки предприятия за електроника, производство на картон, цигари, тъкани, дрехи и играчки. На острова е построен транзитен нефтен терминал и нефтопреработващ завод. Започва осъществяването на проект за използване на геотермалната енергия на вулкана Суфриер.

Транспорт - шосета - 1 200 км, ж.п. линии - няма. Главни пристанища - Кастри и Вьо Фор, където е и международното летище.

Туризъм - страната се посещава годишно от около 60 хил. туристи.

От София до Кастри - 8 494 км


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.