Венецуела

Пълно наименование - Боливарска република Венесуела

Страната има площ 912.05 хил. кв. км, като включва 72 острова с площ 1 210 кв. км. Граничи (в км) с Колумбия - 2 050, Бразилия - 1 495, Гайана - 672 и има брегова линия 2 816 км. Централните части са заети от долината на р. Ориноко, ограничена от север и североизток от хребетите на Карибските Анди и Кордилери да Мерида, където е и най-високата точка вр. Боливар - 5 007 м. Кордилери де Мерида са отделени от хребета Сиера де Периха посредством падината на езерото Маракаибо. Югоизточните части са заети от Гвианското плато с най-висок връх Неблина - 3 014 м.

Климат - субекваториален, със средна месечна температура 25-29 градуса Сº. Валежи - от 280 мм на северозапад до 2000-3000 мм на северните склонове на Кордилери де Мерида и по горното течение на р. Ориноко. В басейна на р. Ориноко е най-високият в света водопад Анхел - 1 054 м. Растителност - горите заемат около 50 % от територията на страната - вечнозелени и листопадни тропически гори. Останалата част от територията е заета от високотревни и сухи савани.

Население - 24 170 хил. жители. Гъстота - 27.2 жит. на кв. км. Естествен прираст 28. Средна продължителност на живота - мъже - 70 г, жени - 77 г.

Етнически състав - венесуелци - 84.5 % (смесен произход - 75 %, бели - 20 %, негри - 5 %), колумбийци - 9.2 %, други романски народи - 4.1 %, индианци - 1.2 %, други - 0.9 %.

Официален език - испански.

Конфесионален състав - християни - 99.4 % (католици - 99.1 %,, протестанти - 0.7 %, православни - 0.1 %, армено-григорианци - 0.1 %), юдаисти - 0.1 %, други - 0.5 %. Извън страната живеят над 200 хил. венесуелци, главно в САЩ. Градско население - 94 %.

Столица - Каракас (2 900 хил. ж.). По-големи градове - Маракаибо (1 300 хил. ж.), Валенсия (1 100 хил. ж), Баркисимето (750 хил. о), Сан Кристобал, Кумана, Сиудад, Боливар, Сиудад Гуаяна.

Административно деление - 22 щата, 2 федерален окръг - Каракас и и федерални владения (72 острова в Карибско море).

По-важни исторически събития и дати - 1498 г. - крайбрежието е открито от Христофор Колубм; 1499 г. - испанският мореплавател Алонсо де Охеда открива залива Маракаибо и назовава страната Венесуела, означаващо "малка Венеция"; 1521 г. - създадено първото постоянно испанско селище - Кумана; ХVI в. - страната влиза в испанското вице-кралство Нова Гранада; 1777 г. - преобразувана е в генерал-капитанство Венесуела; 1810 г. - начало на войните за независимост, начело със Симон Боливар; 1821 г. - разгром на испанските войски при Карабобо. Независимост в състава на Велика Колумбия; 1830 г. - самостоятелна република Венесуела; 1916 г. - открити големи залежи на нефт; 1958 г. - въоръжено въстание против поредния военен режим, падане на диктатурата и демократизация; 24 март 2000 г. - влиза в сила новото име на страната - Боливарска република Венесуела.

Държавно устройство - федеративна република, начело с президент, избиран за 5 години. Законодателната власт - Конгрес, състоящ се от две палати - сенат (52 сенатора) и палата на депутатите (207 депутата), избирани за 5 години. Бившите президенти са пожизнени сенатори. Изпълнителната власт - правителство, начело с президент.

Парична единица - боливар (Bs) = 100 сентима

Стопанство - основа е добивът и износът на нефт (3-то място в света - около 140 млн. т), добив на газ. Страната притежава и големи запаси от железни руди, манган, боксити, въглища, никел, злато, скъпоценни камъни и др. Преработва се 1/3 от добивания нефт, произвежда се стомана, прокат, пластмаси, торове, автомобили, битова електроника, тъкани, обувки и др. Развита е и хранително-вкусовата промишленост. Селското стопанство е слабо развито. Обработват се само 2 % от територията на страната. Заети са около 11 % от трудоспособното население. Отглеждат се банани (1.5 млн. т), царевица (1 млн. т), сорго, ориз (740 хил. т), кафе, захарна тръстика, маниока и др. Животновъдство - едър рогат добитък, свине, кози.

Транспорт - шосета - 96 хил. км, от тях 33 хил. с твърдо покритие, ж.п. линии - 584 км. Главни пътища - Симон Боливар (до Каракас), Маракаибо, Матурин. Главни морски пристанища - Амуай, Ла Салина, Миранда, Маракаибо, Пунта Кардон. Речни пристанища по Ориноко - Сан Фернандо де Апуре, Сиудад Боливар, Сиудад Гуаяна.

Туризъм - добре развита туристическа инфраструктура. Годишно страната се посещава от над 2 млн. туристи.

От София до Каракас - 9 235 км


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.