Визови изисквания


Изискванията за краткосрочно пребиваване на български граждани в Княжество Лихтенщайн се определят от Спогодбата между Правителството на Република България и швейцарския Федерален съвет за взаимно премахване на задължението за виза.

Следователно българските граждани, притежатели на валиден паспорт, които нямат намерение да пребивават повече от 90 дни на територията на Швейцария и Кралство Лихтенщайн или да упражняват доходоносна дейност, е необходима виза, за която следва да се кандидатства в Посолството на Швейцария.


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.