Музей Васил Левски

На ул. Марин Поплуканов 13 е построен музей, носещ светлото име на Апостола на свободата. На това място е била къщата на свещеник Лукан Лилов, в която отсяда Левски при първото си посещение в Ловеч.

През 1954 г. в стара скромна къща под стените на средновековната крепост на махала Дръстене е открита първата експозиция на музея Васил Левски, отразяваща дейността на Апостола и Вътрешната революционна организация с център Ловеч. Не минава много време, за да стане тя известна из обновената ни родина.

На 19 февруари 1967 г. е открита новопостроената сегашна музейна сграда, дело на арх. Иван Николов. Тя съдържа нова експозиция, отразяваща Възраждането и национално освободителните борби на българския народ.

На 18 юли 1982 г. отваря врати преустроената вече сгра да с нова, обогатена експозиция. "Революционната на Левски и неговите сподвижници дейност и издигането на Ловеч за център на Вътрешната революционна организация" са представени чрез фотографии, скулптури, ценни лични вещи и др. Във витрини са подредени единствените запазени в България лични вещи на Левски, като ятаган, кама. малка печатничка, фалшиви печати, квитанции. В други витрини са изложени пушката на Филип Тотю, сабята на Христо Иванов - Големия, револверът на Васил Йонков и вещи на други съратници на Левски.Теодора Генова


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.