Потомците на Конак

Село Бяла вода се намира на 45 км от Бургас и на 43 км от Малко Търново, на 300 м н.в. Разположено е в подножието на връх Босна, над един от притоците на река Младежка.

За първи път е отбелязано в данъчните регистри на кааза Анхиало от втората половина на ХVІІ век. Старото име на селото е Конак. Името на селото идва от името на местност Коначището. Тук имало построени конаци, в които отсядали да нощуват пътуващите от Бургас за Виза и Цариград и обратно. Следи от стар римски път, намерени на юг и север, в посока към Малко Търново, обясняват и произхода на името – пътна станция – конак. Името Бяла вода селото получава през 1951 г.

Живописните околности са привлекли древните обитатели на тези земи, в резултат на което в местност Градището се намират останките на антично селище, на юг – тракийски могилен некропол, а на югоизток, в местност Кунгьов гроб, върху висок рид на левия бряг на река Младежка – тракийска и късноантична крепост. Откритите в района на селото надписи сочат, че тук е имало светилища на Зевс и Хера и на Херакъл.

В по-късен етап (преди 400-500 год.), хората се заселват в местност Сарджово, на около 4 км източно от сегашното селище. Тъй като населението често боледувало, а и черкезите извършвали набези, решават да се преместят. Една част от тях основават село Калово, а друга - село Конак. При изселването си развалили църквата и със същия материал изграждат църква на новото място.

През 1878 г. населението на Бяла вода оказва съпротива на безчинстващите черкези и турци, отстъпващи пред руските войски. След Освобождението селото остава в Турция и много от жителите му се заселват в свободна България, но една част от тях се завръща. По време на Преображенското въстание в района на Бяла вода се води сражение.

От занаятите са се запазили тъкачество, предачество, терзийство.

Празникът на селото се отбелязва в деня на Свети Илия – 20 юли.

За  деня на Св. Иван Рилски - 19 октомври, едноименния параклис край селото събира многобройни местни богомолци. Идват и хора от по-далечни места, както и болни, надяващи се да се излекуват.Милена Славова <milena_kosta@mail.bg>


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.