Българското посолство


Embassy of the Republic of Bulgaria
Jabriya area 11, Str. 107 and Str. 1, House 272
P.O.Box 12090 - Shamia 71 651
Тел.: (00965) 531 44 57, 531 44 59
Факс: (00965) 532 14 53
E-mail: bgembkw@qualitynet.net

Посолство на Кувейт в София


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.