Крепостните зидове на Коритен град

Това е бил средновековния град Коринтград, което местното население нарича Коритен град (XV в.)
Това е бил средновековния град Коринтград, което местното население нарича Коритен град (XV в.)
В Природен парк "Врачански Балкан", в подножието на Природната забележителност “Ритлите”, намираща се западно от село Лютиброд се намират останките от крепостни зидове от римско-византийско време.

Тук се намира и средновековната църква “Св.Георги” от X в., както и останки от раннохристиянска трикорабна базилика от IV-V в., която първоначално е била триконхална и следователно е единствената засега между известните от това време в българските земи. Релефите от тази базилика са едни от редките паметници от този вид открити в България. Те са важен извор за историята на местното провинциално ранновизантийско изкуство.Панчо Радев


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.